הרה''ג רצון ערוסי שליט''א - חילול השבת ברכבת ישראל ח''ב

חילול שבת ברכבת ישראל
1 יהודי שעושה מלאכה בשבת ליהודי
גמרא, ב"ק, עא, א. משנה, תרומות, ב, ג רמב"ם, שבת, ו, כב
2 גדרי פיקוח נפש
גמרא, יומא, פה, א. גמרא, עירובין, מה, א. רבינו, שבת, פרק ב, הל' יח, כג
3 צרכי רבים
גמרא, שבת, מא, ב. רבינו, שבת, יב, ב
שידור ישיר: יום שישי כד אלול התשע''ז 15.09.2017 שעה: 08:30
לעוד שיעורים בקרו באתר נצח ישראל - http://net-sah.org

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪