25872 (30-07-2017) - סדרי שלטון ע״פ ההלכה [- הרב אריה שטרן]

25872 (30-07-2017) - סדרי שלטון ע״פ ההלכה [- הרב אריה שטרן]

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪