4246 (14-08-2011) - תורה צריכה מורשה [- הרב אברהם גיסר - מתוך הכנס השנתי למורשת הרב קאפח]

4246 (14-08-2011) - תורה צריכה מורשה [- הרב אברהם גיסר - מתוך הכנס השנתי למורשת הרב קאפח]

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪