7482 (03-04-2014) - וידאו! שואלין ודורשין בהלכות הפסח עם הרה''ג שלמה מחפוד שליט''א
You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪