הרה''ג רצון ערוסי שליט''א המשך הלכות ייחוד

יום שישי כד אלול התשע''ז 15.09.2017 שעה: 08:30
הלכות ייחוד בימינו
מקורות:
גמרא, קידושין דף פ, א, ואילך
רבינו, הל' איסורי ביאה

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪