הרה''ג רצון ערוסי שליט''א - דין סוכה ונויה. חוה''מ סוכות התשע''ח

נושא: דין סוכה ונויה - הוקצו למצוותן. דין התנאי דין סוכה ליום או ליומיים. קדושת הסוכה והנוי.
מקורות: גמרא, סוכה ט. א.
גמרא, ביצה ל. ב
רבינו הלכות סוכה
יום השישי כד' אלול התשע''ח 15.09.2017 שעה: 09:15

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪