עצרת התעוררות וסליחות במעמד רבני תימן. אלול התשע''ז

עצרת שהתקיימה בבית הכנסת המרכזי קרני שומרון
יום חמישי כג אלול התשע''ז 14.09.2017 שעה: 09:00

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪