דילוג לתוכן העיקרי

שבת

לכבוד מו"ר ועט"ר הרה"ג ערוסי יצ"ו. שמעתי מרב ספרדי שאומר שלדעת רבנו הרמב"ם שאין בישול לאחר בישול בלח, ולכאורה לדעת רבנו מותר להניח ע"ג הפלטה מרק קר בשבת. והוא הרב הספרדי אומר שאסור להקל בזה ואין להניח מרק קר ע"ג הפלטה בשבת כדעת רבנו הרמב"ם. ידועה דעתו וגם כתב זאת של מו"ר ועט"ר מארי יוסף זלה"ה וכך אני נוהג ומורה לשואלים אותי שאסור להניח כל תבשיל על הפלטה בשבת בין לח בין יבש. האם זה נכון בדעת רבנו כפי שאומר הרב בספרדי ואם כן היכן כתב זאת הרמב"ם.
תודה.

מכירת עליות בשבת

רציתי לשאול את הרב רצון האם לפי הרמב"ם ומורי מותר למכור עליות בשבת ותפילות הרי יש בזה מקח או ממכר ואם לא לפחות עובדין דחול, איך מתירים דבר כזה? אשמח אם הרב יציין מקור בהרמב"ם ואם מורי נשאל בכך או שכתב בפירושו.

Subscribe to הרה"ג רצון ערוסי