מידע על קניית ירקות מיבול שישית.

סוגי ירקות מהשנה השישית הנשמרים בקירור או באחסון, כגון: תפוחי אדמה, דלעת, דלורית, שום יבש, בצל יבש וגזר ניתן לקנותם רק בחנויות מהדרין המפוקחים והמתרפסמים על ידינו בלבד, ואין לקנות מהשוק החופשי או במקומות שאין אנו מפרסמים.

תזכורת

לכל הרוכשים בחנויות מהדרין, ניתן להשיג ירקות יבול נכרי (לא פלשתיני), ואלה לדידנו אין בהם איסור ספיחין, אבל יש בהם קדושת שביעית. ומשום כך יש לשלם באחת מהדרכים הבאות: בכרטיס אשראי או בשיק דחוי או בהבלעה או לחלל את הכסף קודם התשלום בדבר מאכל השווה פרוטה, יאמר "כסף זה מחולל על פרי זה או סוכר זה", ויאכלם בקדושת שביעית.

לתשומת לבכם!

1.

מכיוון שיש בד"צים הסומכים על דעת הפוסקים שמתירים תבואה וקטניות שגדלו שליש גידולן בשישית, ונכנסו לשביעית, הם מתירים אכילתם, ולשיטתם אין בהם קדושת שביעית, ולשיטת הרמב"ם, אסורין – כל שנזרע בשישית ונכנס לשביעית, חל עליו איסור ספיחין, בין ירק, בין תבואה וקטניות.

2.

בשוק החופשי ובחנויות שאין אנו מפרסמים ימצאו ירקות בצל יבש, תפוח אדמה וגזר מלקיטה שביעית גם בתקופה זו. בצל יבש נלקט מתקופת תשרי והלאה, תפוחי אדמה חדשים יגיעו לשווקים בחודש חשוון והלאה והגזר נלקט כמעט בכל ימות השנה.

כל הירקות החדשים שנמנו לעיל - חל עליהם איסור ספיחין.

3. יש לעקוב אחר הפרסום באתר, וכן לבדוק יום יום בחנויות המתפרסמות באתר זה אם תעודות ההכשר בתוקף, או חלילה הוסרה התעודה וההשגחה.

4.

עלינו לציין שהמידע שאנו מפרסמים כאן מועבר אלינו ע"י גורמי הכשרות השונים.

תגיות: 
תאריך: 
19/09/07 ז' תשרי התשס"ח
x

Audio Playlist