נוסח הלכת תענית חלום

שאלה: 

שלום רב נכתב בהל' תענית פ"א ה"יב, שלמחר יתענה על החלום שחלם. והרי לכאורה היה רבנו צריך לכתוב "חלם חלום רע - צריך להתענות כל אותו היום", במקום "צריך להתענות למחר" כי היום מתחיל מן הערב! "ויהי ערב ויהי בוקר". מדוע רבנו המדקדק כתב "למחר"? האם זו הייתה שפת היום יום שלהם, ש"מחר" משמעו - כשיגיע הבוקר (כבימינו)? אודך

תשובה: 

המשמעות של המילה מחר בהלכה זו, בבוקר, אחרי שיקיץ משנתו. וכך יוצא שאם בשינתו בלילה, חלם חלום רע, שנבהל מאוד ממנו, ואין נפשו נרגעת, למחר (בבוקר) יתענה (ביום השבת), כדי שישוב ויעור למעשיו ויחפש בהם ויחזור בתשובה. והמתענה בשבת, מתענה יום אחדנמפני שביטל עונג שבת.

תאריך: 
09/04/10 כ"ה ניסן התש"ע
תגיות: 
x

Audio Playlist