שאלות ותשובות

הרב אמר בשיעור שלאזרח מותר ללכת עם נשק בשבת רק במקום שיש בהם צורך.
א. האם זה רק אם הוא יודע להשתמש בו או שמותר לו גם מצד ההרתעה שיש בנשק?
ב. אם זה מותנה בידיעה, האם ידיעה מינימלית של יודע לדרוך ולירות מספיק או שצריך להיות מוכשר על הנשק,דהיינו יודע לתפעל מעצורים?
ג. במקום שנחשב כמקום שצריך להסתובב בו עם נשק, אז מותר לי ללכת עם הנשק של חבר חייל סתם כי לו כוח אין להסתובב איתו?

שו"ת |

שלום וברכה!
יש לנו נוהג בישיבה להביא תרנגולים בחתונה, זכר ונקבה, ולרקוד איתם לפני החתן והכלה.
א. האם יש בזה צער בע"ח? אנחנו זורקים אותם באוויר והתרנגולים יודעים לנחות לבד..
ב. היינו בחתונה והזמר הפסיק לשיר ואמר שאם לא נפסיק עם זה הוא לא ממשיך, האם מותר לו להגיד/לעשות דבר כזה?

שו"ת |

שלום הרב , רציתי לשאול האם מותר להשתמש בכרטיס מועדון שנותן הנחות ("חבר"/ארגון המורים וכדו') שלא שייך לי?
יש לציין כי כתוב בתקנון שמותר להשתמש בכרטיס רק לבעל הכרטיס.
השאלה היא האם יש מקום להקל מפני שזה משרת את האינטרסים שלהם גם אם לאו דווקא בעל הכרטיס ישתמש, ובנוסף אם באמת היו רוצים שרק בעל הכרטיס ישתמש היו דורשים הצגת תז בעת הקנייה.
תודה מראש!

שו"ת |

שלום לרב,

יורינו רבינו האם במקרה שאבי מחל על כבודו ולא מעוניין שנעמוד בפניו, האם בכל זאת כשהוא נכנס לבית הכנסת למשל אני צריך לעמוד בפניו או שרק להתרומם מעט או שבכלל לא?
ב. האם הוא יכול למחול על כבודו עולמית?

תודה.

שו"ת |

לרב שלום. אני מתגוררת בחו״ל חצי שנה, וחצי שנה בארץ. אני לא שמה מזוזה מחוץ לבית כי אני חוששת שבזמן שאני חצי שנה בארץ ישראל ישחיתו את המזוזה (הגוים) או יפרצו לבית וישחיתו ורק עצם העובדה שאני יהודיה!!! שאלתי:1 האם אני יכולה לשים מזוזה בפתח הפנימי של הבית? יש לציין שיש משקוף רחב בכניסה הפנימית.כך שבחוץ לא יראו מזוזה אך שנכנסים יהיה מזוזה במשקוף הדלת הפנימית. שאלתי השנייה2. האם באמת מה שאומרים שמזוזה שומרת על הבית ? או זה מצווה שלא קשורה כלל לשמירה על בית?, כי לשכנים שלי בחו״ל יש מזוזה ופרצו להם לבית וכל הזמן משחיתים מזוזות.

שו"ת |

שלום לכבוד הרב.
שקבענו כתב במורה שכוונת הכתוב ״יום אחד״ ״יום שני וכו’״ הם לא כפשט הכתוב, האם הוא מן הנמנים שסוברים שזה מיוחס לגלגלים?
תודה ומחילה

שו"ת |

שלום לכת"ר. אמר 'ותן טל ומטר' בין איסורו שלחג לשבעה במרחשון, האם צריך לחזור? האם פוסקים כמו הרב עובדיה יוסף שלא יחזור כיוון שאין כאן קללה (רק התחשבות בעולי הרגל), או כמו 'כף החיים', שכיוון שלא תיקנו צריך לחזור (אף שלא סימן קללה)? תודה, ובברכת חורף בריא!

שו"ת |

מאיפה מתחיל השילש שני שליש? מתחילת הכנף, מתחילת הקשר או מתחילת החוליות?

שו"ת |

עשיתי הבדלה עם חברים וברכתי בטעות "הגפן" במקום "שהכל" ושמתי לב לזה רק כשהגעתי כבר לברכת ההבדלה, הבאתי לאחר שישתה בשביל שלא יהיה הפסק בין הברכה לשתייה.
א. האם עשיתי כדין? מה הייתי אמור לעשות?
ב. האם אדם יכול להוציא ידי חובה, בדיעבד, בברכה שהוא לא חייב בה מישהו שכן? דוגמת יין מבושל לברך "הגפן" כשאני אמור לברך "שהכל".
ג. אם אני עושה הבדלה על יין מבושל, אני יכול להוציא ידי חובה אדם שמברך על זה הגפן כמו שאני יוצא ידי חובה כשהוא עושה?

שו"ת |
x

Audio Playlist