שילוב אצבעות

שאלה: 

שלום לכבוד הרב א. האם מותר לשלב אצבעות יד אחת בשניה או שזה מנהג עבודה זרה זכורני שסבתי ז"ל היתה אומרת שאסור לעשות זאת על השולחן ב. מה צורת העטיפה היותר נכונה לטלית כשהטלית פתוחה לגמרי או כשמשאירים אותה מקופלת בחציה לרוחב ג. האם מותר בשבת לשטוף חסה ובצל ירוק במים וסבון מיוחד שמחליק את החרקים מהירקות ד. האם יש איסור הנאה בשבת כשאדם יהודי חילוני נכנס לחדרי מדליק אור לצורך שימושו ומכבה את האור ביציאתו ולולא כיבוי האור לא הייתי יכול לישון בחדרי תודה רבה ויישר כוח לרב על השיעורים הנפלאים וגם על התוספת של המילים בתימנית שאנחנו מאד נהנים לשמוע

תשובה: 

א. נהגו הנשים בתימן לסכור אצבעות ידיהן ולהניח ידיהן אלו על ראשיהן ולקונן בזמן האבל, וצורת פכירת האצבעות בנסיבות של צער בתימן. ובגלל זה יש חוששים שלא לפכור אצבעות הידיים. אך אין בזה איסור.

ב. לכתחילה עיטוף בטלית כשהיא פתוחה לגמרי, אך אם היא רחבה מדי יכול להתעטף בה גם כשהיא מקופלת.

תאריך: 
22/11/11 כ"ה חשון התשע"ב
תגיות: 
x

Audio Playlist