מטפל/ת זר/ה בבית יהודי

שאלה: 

בס"ד כבוד הרב, הוריה של חברתי - תימנים קשישים, זקוקים לטיפול 24 שעות ביממה. לזוג שלוש בנות, שתיים הסובלות ממחלה נוירולוגית ואינן יכולות לטפל בעצמן, קל וחומר בהוריהן ואחת - חברתי הטובה, הלוקחת על עצמה עול כבד של טיפול בהוריה ובאחיותיה. הבת המסורה הנ"ל הציעה להביא מטפל/ת זר/ה בעיקר עבור האם (האב כבד שמיעה וראיה אך האם במצב ירוד יותר). אביה טוען שאסור להכניס גוי/ה הביתה מאחר שאסור לו/ה (לדבריו) לגעת בשום דבר מאכל. מה אומרת ההלכה בנושא? אם שוללת, האם יש דרך להקל? בכבוד רב, יעל

תשובה: 

מותר להסתייע בגויה כדי לטפל באמא ובאחיות, אם אין יהודיה שמוכנה להתמסר לתפקיד קשה זה. ואין פיסול באוכל שתיגע. יש בעיה רק בבישוליה, שאין להאכיל בני הבית מבישוליה רק לעצמה. על הבריאים לבשל לחולים, והגויה רשאית לחמם אוכל לצורך כל סעודה. וה' ישלח רפואה שלמה לכל החולים.

תאריך: 
22/11/11 כ"ה חשון התשע"ב
תגיות: 
x

Audio Playlist