הוצאת ספר תורה מבית הכנסת

שאלה: 

כבוד מו"ר שלום רב

יהודי אמיד אחד נוהג לתרום אחת לשנה שנתיים ספר תורה לבתי כנסת שונים (שזקוקים לס"ת) ברחבי הארץ ולערוך תהלוכה וסעודה לכבודה של תורה כנהוג. ואולם, בכל פעם שהוא עורך הכנסת ספר תורה, הוא מבקש מאחד מחבריו לאסוף ברכב את כל ספרי התורה שהוא כבר תרם בעבר מבתי הכנסת השונים לצורך ליווי והקבלת הספר החדש.

שאלתי היא האם מותר לעשות כך ולהוציא ספרי תורה מבית הכנסת שלא לצורך קריאה והאם למנהגנו מותר בכלל להוציא ספר תורה מבית הכנסת לטובת קריאה במקום שאינו קבוע לתפילה דוגמת בית אבלים ב"מ. במידה ומותר, כיצד לפי הדין יש לנהוג מבחינת ליווי הס"ת והנחתו במקום שאינו קבוע לתפילה.

בברכת התורה

תשובה: 

לפי רבינו מותר להעביר ס"ת ממקום למקום לצורך קריאה בו או לצורך ליווי לס"ת החדש (ובעניין זה כך נהגו בתימן). לפי השו"ע אין להעביר ס"ת למקום שנצרכים לו בעת קריאה, ודין זה חדר לתימן בזמן מהרי"ץ, אולם הרבה פוסקים מתירים להעביר ס"ת יום לפני כן.

תאריך: 
20/01/13 ט' שבט התשע"ג
תגיות: 
x

Audio Playlist