שאלות ותשובות

1 אם יש בימינו מקום להקל בכביסת בגדים בשבוע שחל בו, הרי אין לנו טרחה כלשהי בכך כי יש לנו מכונות כביסה?

2 בעניין ברכת שהחיינו על ירושה במעמד הקריעה. אין חשש לברכה לבטלה שמא אין ירושה כגון שהאבא נתן את כל נכסיו במתנה בחייו בלא ידיעת היורשים.

3 בעניין איסור מלאכה ביום שישי וערבי יום טוב מחצות היום ואילך. האם כתיבת סת"ם בכלל האיסור

שו"ת |

לפי הרמב"ם כל מעשה בלעם הוא מעשה נבואה.

אז איך המשנה באבות מונה את פי האתון בתור שנברא בין השמשות?

 

שו"ת |

כתב הרמב"ם בהלכות תפילה וברכת כהנים.....אבל תענית שאין בו נעילה כגון ט' באב ושבעה עשר בתמוז, הואיל ותפילת מנחה שלהן סמוך לשקיעת החמה, הרי זו כנעילה ואינה מתחלפת במנחה של כל יום, ולפיכך יש בה נשיאת כפיים.

מה יהיה אם הציבור בימים אלה התפללו מנחה גדולה, האם יש ברכת כהנים?

 

שו"ת |

דירה שכורה עושה בה שיפוצים. זה אסבסט.

קבלן ערבי צריך להחליף לאשכורית.

האם יכול להתחיל ביום ראשון?

 

שו"ת |

1איך אפשר להבין שלא היה משום "קול באישה ערווה" בשירת מרים הנביאה ושאר בנות ישראל בקריעת ים סוף ובשירת דבורה, שנאמר "ותשר דבורה..."?

2 לידע כללי, לא רק האשכנזים נוהגים בשימוש גוי של שבת. גם הספרדים עושים שימוש מופרז בכך. הייתי אורח של קהילה ספרדית בארגנטינה והגויים של שבת, זוג, שהיו לקהילה היו יודעים בדיוק מה לעשות כל עת ללא צורך לרמז כלשהו. "גויים של שבת היודעים מה בדיוק אסור לנו לעשות בשבת".

שו"ת |

1 לאישה שהפכה את עצמה לאיש ע"י ניתוח יהיה גם אסור להתייחד עם נשים אחרות מכיוון שהיא נמשכת אליהן וביכולתה -מכיוון שיש לה איבר זכרי- ממש לקיים יחסים עם אישה אחרת. האם נכון הדבר?

2 הרואה גבר עטור עדיי איש או אישה עטויה עדיי איש, האם יברך משנה הבריות?

שו"ת |

בעקבות מחקרו של פרופ' גולברג בנושא התפילות, ציין שישנן מצוות שבעבר באו בגלל הנחות מסוימות שהיו קימות בעבר וכעת לא קיימות.

לדוג' שמחת תורה מציינים "משיב הרוח ומוריד הגשם" ומחכים עד ז' בחשוון שאז עולי הרגל יספיקו להגיע הביתה ואז אומרים "ותן טל ומטר".

הוא ציין שמאחר והיום תוך 24 שעות ניתן להגיע לכל מקום בעולם, אין צורך לחכות עד ז' בחשוון כדי להגיד ותן טל ומטר לברכה, ולכן הוא אומר ותן טל ומטר לברכה בשמחת תורה.

שאלות:

1 האם הוא צודק לאמר "ותן טל ומטר לברכה" בשמחת תורה

שו"ת |

1 שעון שבת מיכני כוון בערב שבת, ובשבת נזכר שהמפסק המרכזי בשעון לא הוסט למצב הפעלה. האם מותר בשבת להסיט אותו.

2 משפחה שמתארחת בערב שבת מחוץ לבית ובכדי לחסוך בחשמל בפעולת המזגן השעון כוון לפרק זמן קצר.

בסעודה שלישית המשפחה סועדת בביתה וכעת יש לה צורך בהארכת זמן הפעולה של המזגן.

האם מותר להאריך את זמן הפעולה בכל זמן נתון במשך השבת או רק בזמן הצורך.

 

שו"ת |

אני משרת בחיל הים בתחילת שבוע יצאנו למשימה (מחוץ לגבולות המדינה בדרך הים) והיינו אמורים לחזור בסוף השבוע יום שישי לפנות בוקר.  בסופה של המשימה בדרכנו חזרה ארעה תקלה במנועים ואיבדנו מהירות קשר ולפי הוראת המטכ״ל הינו חייבים לעגון קרוב לנמל בארץ זרה השבת כבר נכנסה והגיעה סירת חילוץ של גוים להביא אותנו לחוף. אני ועוד בחור דתי חששנו להפיג איתם כי כבר השבת נכנסה.  והחלטנו להשאר האם נהגנו כשורה או שיכלנו להפליג איתם כי כל הצוות של החילוץ היו גויים?

שו"ת |

ארבעה בטבת הוא אחד ימים לחודש טבת שנת תרין אלפין ומאתן וארבעים ותשע שנים לשטרי מנינא.

מה השנה העברית?

 

שו"ת |
x

Audio Playlist