שאלות ותשובות

מה השווה והשונה בתורת הרב קוק ובתורת רבנו ומחלוקותיהם?
בתודה מכת"ר.

שו"ת |

שלום וברכה!
אני תלמיד ישיבת הסדר בשיעור ג', ואני משתדל לקום לפנות בוקר וללמוד עד לתפילה של הישיבה, ואין לי לא הכנסות ולא הוצאות.
ויש כולל, שלא קשור לישיבה, שמציע מלגה של סכום יפה לחודש למי שילמד באותו מקום, וזה באותם שעות שבהם אני לומד לפני התפילה וזה לא פוגע לי בסדרי הלימוד בישיבה.
האם זה נחשב לעשות את התורה קרדום, כשאני הולך לקבל כסף על לימוד, כשאני אלמד בכל מקרה בלי קשר למלגה?
האם מותר לי, לדעת רבנו, לעשות זאת?

שו"ת |

שלום וברכה!
אני תלמיד ישיבה ואני משתדל לקום לפני התפילה של הישיבה ללמוד, ובד"כ זה יוצא לפני עלות השחר או הנץ.
האם, לדעת רבנו, ללכת להתפלל בהנץ ולקטוע את הלימוד שלי לפני התפילה של הישיבה ולהמשיך אותו אחרי התפילה בהנץ?
או לקרוא ק"ש וש"ע בהנץ, להמשיך ללמוד, ולהתפלל ביחד עם הישיבה? והאם להניח תפילין כשאני עושה זאת?

שו"ת |

שלום וברכה!
כיום יש לי תפילין שלא כשרות לדעת רבנו..
אני כעת קונה תפילין כשרות לדעת רבנו מר' יובל נפש.
עד שיגיעו התפילין החדשות, האם להמשיך להניח את התפילין שלא כשרות לדעת רבנו?
כי הרי זה כמו שאני אניח תפילין של רבנו תם שזה כאילו יש פגם במסורת שלנו, שאני צריך לעשות עוד כדי לצאת ידי חובת כולם..
האם להמשיך להניח כרגיל או להניח בלי ברכה משום מראית עין?
או להניח בברכה/ללא ברכה רק בשמע ישראל שמונה עשרה?

שו"ת |

שלום לכבוד הרב,
איזה ערך חינוכי יש בלבישת טלית קטן כאשר אנחנו רואים שלבישת טלית קטן גרמה לאיסורים יום יומיים כמו ברכה לבטלה , לבישת טלית גדולה רק עד החתונה , אי לבישת טלית גדולה בתפילות מנחה וערב שבת?

שו"ת |

שלום רב לרב.

א. שמעתי שיש חובה להזהר, שלא להסיע שתיל בעציץ נקוב על כביש אספלט, או להניחו על משטח בטון.
מה דעתו של הרב בעניין זה?
ב. אבל כבד גוף, בימות הקיץ,המזיע זיעה הגורמת לריח ,האם רשאי לרחוץ גופו במהלך שבעת ימי האבל?

תודה רבה

שו"ת |

שלום כבוד הרב
הנני קצין בית הדין לגיור בצה"ל.
במהלך ימי החנוכה מתקיימים דיוני גיור בבית הדין.
בשנה זו , הכנסתי לאולם ביה"ד חנוכית שמן והנחיתי להדליקה בימי החנוכה בעת הדיונים.
המטרה שלי- פרסומי ניסא ושמירה על אוירת החנוכה , על אף שביה"ד עובד בימים אלו.

שו"ת |

שלום כבוד הרב
האם ניתן לבטל תרומה
(שהינה בתור הרשאה חודשית זמנית לחיוב חשבון בנק , בסכום קבוע שהינו בד"כ כחמישית ממה שאני משתכר כעת )
למוסד דתי ישיבתי כאשר מצבי הכלכלי דחוק (כיום אני סטודנט, ונדרש לקחת הלוואות לצורך קיום) , וכאשר אותו מוסד לא מקיים את ההבטחות שהבטיח בהקשר לתרומה?
(ובנוסף אני מצפה שקרוב משפחה יחזיר את ההלוואה עבורי בסכום חודשי קבוע שקרוב לסכום הנתרם. ואותו קרוב לא מודע לכך שאני תורם למוסד)


שו"ת |

שלום לכבוד הרב

ברצוני לשאול בעניין הקבלה והמעשה המוזכרים בהלכות שמיטה:
בהלכה ה הקודמת להלכה זו כותב רבנו:
'וכן עולה מתלמוד עבודה זרה כפי חשבון זה, שהוא קבלה'.

הרי שבאומרו 'שהקבלה והמעשה עמודים גדולים בהוראה' מדובר על קבלה תלמודית והמעשה הינו מעשה שעובר מדורי דורות.

אזי נשאלת השאלה במעשה שאינו מקובל מהתלמוד.

שו"ת |

כבוד הרב,

אחות של אישתי הזמנה אותנו ל"בת מצווה" של הבת גדולה שלה. הבעיה העקרוני שהם לא שומרים מצוות וגם הם מתחנים לעשות הארוע הזאת עם קהילה רפורמי. אישתי הודיעה אותי על זה באופן שהמשפחה שלה רוצים לסדר תאריך מסויים כדי שאני יכול להגיע. הבנתי במילים שלה שאם אני אסרב להגיע אני אישית פותח בעיות עם משפחה שלה.
אני רואה שלוש בעיות.

שו"ת |
x

Audio Playlist