שאלות ותשובות

האם מותר לקלל יהודי שהתנצר וקורא (ועושה) להשמדתה של מדינת ישראל? האם מותר לומר ימ"ש על מרדכי וענונו?

שו"ת |

האם צריך ללכת עם ציציות בחוץ?
תודה.

שו"ת |

האם הבנתי נכון שמותר לתימנים לאכול לכתחילה אבקת חלב נוכרי בארץ

שו"ת |

לפי הבנת מורנו הרב יוסף קאפח את דברי הרמב"ם מצה שמורה מזמן הטחינה - קראתי את הסברו ועדיין קשה לי פרושו שהרי הרמב"ם כותב לאחר קצירה ומביא את הפסוק "ושמרתם את המצות" ומאוד דחוק לומר ל"ד שבא לאפוקי חימוץ לפני קצירה ומה עוד שלא ראיתי מקור אחר ברמב"ם שמתייחס להגדרת מצה שמורה ובנוסף נראה לכאורה די ברור שגם דעת הרי"ף לאחר קצירה - כיצד הרב רואה את הדבר? ומה דעתך בהסבר הרמב"ם? (לא ראיתי נושא כלים שמסביר כך מה שכן רוב דעת הגאונים שלא מצריכים שמירה משעת קצירה שהרי "איסורא לא מחזקינן") אודה לרב מאוד שיאיר לי דברים אלו

שו"ת |

בס"ד לרב רצון ערוסי שליט"א מספר שאלות יש לי:
1) אני מתגלח עם מכונת תספורת כך שלאחר הגילוח נשארים לי זיפים על כל הפנים אין מציאות שהעור נשאר חלק. האם זה נחשב מספריים? האם גילוח כזה "כשר"?
2) כתבת שבימי ספירת העומר מותר להתגלח/להסתפר, השואל לא ציין אם הוא בלדי או שאמי. האם עדות מהרי"ץ שלמנהג זה אין תוקף תופסת לגבי כולם בלדי ושאמי? אם כן, אזי הרבנים התימניים שנוהגים ומורים איסור בתספורת/גילוח האם הם טועים? גם לדעת ה"שתילי זיתים" מותר להתגלח/להסתפר בערבי שבתות בימי הספירה?

שו"ת |

שלום רב, ברצוני לדעת היכן נהוג להשאיר את הכתובה לאחר החתונה, בביתה של אם הכלה? או בביתם של בני הזוג ( שכן אומרים שאסור לבני זוג לשהות בביתם ללא הכתובה)? האם יש מנהגים שונים בין העדות השונות? (בן זוג ואני ממוצא תימני, אם יש לכך חשיבות)תודה רבה!

שו"ת |

שאלתי לכבוד הרב אדם שעובד ולומד ויש לו 3 שעות ביום לקביעת עתים כיצד ינצלם על הצד הטוב ביותר. יצוין באדם שלומד בכולל חצי יום מזה 5 שנים. ישר כוח

שו"ת |

הרמב"ם כותב בחיבורו שאם שכח לספור בלילה סופרים ביום, ומהר"י קאפח זצ"ל מביא תשובה כת"י שמסביר הרבה באותה הלכה, אלא שממנה לא מובן למה לספור ביום כששכח בלילה. האם יש בתשובה חזרה מההלכה בחיבורו, או האם אפשר לומר שהוא לרווחא דמילתא (לצאת שיטת הבה"ג - אם כי זה אינו נראה כדרכו של הרמב"ם)? ואתם שלום וביתכם שלום

שו"ת |

הרמב"ם מסיים ספר זרעים "ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש וכו"' ומתלבטים המפרשים איך ליישב את זה עם שיטתו שאסור לפרנס עצמו מלימוד תורה, ומהר"י קאפח זצ"ל כותב בפירושו שלא הבינו כוונת הרמב"ם פה אלא שאינו לפרסם פירושו וכו'. אולם אחר שהלך הצדיק לעולמו, במטו מינך תגלון פתגמין ותימרון חידושא מה הבנתו ברמב"ם. ואתם שלום וביתכם שלום

שו"ת |

לפי דעת הרמב"ם בניגוד לרוב הראשונים תפילה היא מדאורייתא לכן אישה חייבת בה אך הנוסח הוא מדרבנן לכן שאלתי כיצד אישה מתפללת האם מספיקה כל תפילה היוצאת מפיה (ברכת הנהנין וכד' ) או שצריכה להתפלל את הנוסח התפילה הרגיל

שו"ת |
x

Audio Playlist