שאלות ותשובות

בשני וחמישי בבית אבלים לא אומרים תחנון

אז כשמוציאים ס"ת איזה נוסח אומרים לפי הבלדי בבית האבלים?

 

שו"ת |

כבוד הרב רציתי לשאול
א. האם מותר לפנות כלים משולחן שבת אל תוך המדיח (בלי שהמדיח יפעל בשבת על ידי שעון שבת אלא רק שהכלים יהיו שם עד מוצש ואז יתנקו, וכאשר פתיחת דלת המדיח אינה מפעילה שום דבר ולא מדליקה אור)?
ב. במקרה שמותר לפנות את הכלים אל המדיח האם מותר לפני הכנסתם למדיח להעביר עליהם שטיפה קלה בכיור כדי שלא יהיה בהם המון לכלוך או שיש בזה משום מכין מקודש לחול?

תודה רבה רבה כבוד הרב

שו"ת |

שלום לכבוד הרב
האם לפי רבנו אומרים אלוהי נצור? או שרק בשבת מועדים יוהכ ראש השנה לא אומרים? או שאומרים אחרי שים שלום יהיו לרצון הראשון ואז מסיימים את התפילה ? האם לפי רבנו אומרים את עושה שלום אחרי יהיו לרצון הראשון?

שו"ת |

הבשר הנמכר ברשתות השיווק מגיע בגוש אחד גדול וגם מוכשר.

עד כמה שזכור לי הרב אמר שאם חותכים את הבשר, השימוש בו רק לצלייה.

האם אפשר לחלוט את הבשר, כפי שהוא גוש, ואז לחתוך אותו?

שו"ת |

ידוע שיש קהילות שבהן מציעים בדיקות שעטנז. האם יש היום באמת סיבה לחשוש שבבגדים שאנחנו נוהגים ללבוש תיתכן הימצאות שעטנז?

 

שו"ת |

למו"ר הרב רצון שליט"א,

ראיתי בילקוט יוסף בעניין ברכת הלבנה, יש המוסיפים לא יוכלו ליגע בנו, לא בגופנו ולא בממוננו, ולא בכל אשר לנו, ולא יהיה לנו כאב שיניים.

ואומרים ג' פעמים.

הערה יט כתב: כן נוהג מרן אאמו"ר זצ"ל.

  1. מה המקור לפנייה ללבנה
  2. האם זו פנייה ללבנה שהיא תעזור לנו בכאב שיניים
  3. מה קשור שיניים ללבנה
  4. כיצד הגאון הרב עובדיה יוסף נוהג מנהג זה

בתודה

 

שו"ת |

1 האם מותר לעבור דירה בשלושת השבועות של ימי בין המצרים?

2 בלימוד הדף היומי במסכת שבת בעניין הצלת כתבי הקודש עלתה שאלה: תנ"ך והברית החדשה כרוכים ביחד. מה דינם להצלה מפני השריפה?

3 כידוע, רבנו מסביר בהל' יסודי התורה שה' מופיע לכל הנביאים בחלום, פרט למשה רבנו ע"ה, כפי שנאמר "אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו".

אם כן, איך ניתן להבין כפשוטן את נבואות בלעם הרשע, שכל פעם שבלק מבקש ממנו משהו, הוא מבקש מהמלך להמתין לו שיקבל את דבר ה'?

הוא הלך לישון כל פעם כדי לקבל את דבר ה'?

שו"ת |

בשל פריצת הקורונה נאלצנו אנו ציבור המתפללים להתפזר חלק בית כנסת כ: 20 איש, כלומר מניין + , וחלק - של הציבור המתפללים, נמצאים באולם כ: 15 איש.      

  השאלה. אם הציבור שנמצא באולם יכול להצטרף למניין הציבור שבתוך בית הכנסת  בענית אמן, קדושה, תפילת ציבור וקריאת תורה. וכן אותו דין בין בית הכנסת לעזרת נשים.

 

שו"ת |

האם פתיחת סתימה בצנרת ביוב ע"י שפיכת סודה קאוסטית בחושת הביוב בשבת מותרת בבית שבו קיימת בעיה תדירה של סתימה בצנרת זו והיא לא טופלה מעולם בגלל עלותו הגבוה מאוד של תיקון כזה?

 

שו"ת |
x

Audio Playlist