שאלות ותשובות

 1מניין לנו שרבינו הרמב"ם קבור בארץ?

 2 האם עלינו לפקוד את קברו כנהוג היום לפקוד את קברות חכמי ישראל הצדיקים?

3 מהו מקור מנהג החלאקה?

 

שו"ת |

לפי רבנו שאחר הפסח מותר לאכול חמץ שעבר עליו הפסח אם נתערב, אם נאמר שפחות ממאה אחוז חמץ מוגדר כתערובת, אז אין תסבוכת גדולה בקנית מוצרים מן החנויות היהודיות אחר הפסח למי שלא סומך על מכירת החמץ שלהם וכמו שגם הגר"א נהג (סי' קעז בספר תוספת מעשה רב "כי המכירה גרוע" [סימן קפא במהדורת מוסד הרב קוק למעשה רב]. ובסימן הקודם "נהג שלא למכור שום דבר חמץ כי אם מכירה עולמית") ואני מניח גם מארי בהתאם לדבריו בחמץ ומצה.

שו"ת |

1 לגבי העליה לקברי צדיקים.

בכלל בנוגע לעלייה לקברי צדיקים

ומה מיוחד בהדלקת נר נשמה לצדיקים.

2 והאם יש חובה לעמוד בקריאת ספר תורה להורים ולדודים?

 

שו"ת |

1 האם הגדרת גואל דם רק לאחר פסיקת בית דין או שאם אחד הרג ובא קרוב של ההרוג ורדף אחר הרוצח שלא הוברר האם במזיד או בשוגג האם יש פה דין רודף כנגד הקרוב של הנהרג ?

2 הרב אמר שאם באים לסטים יש פה דין רודף וחייבים לחלץ את החטופ/ה , האם זה גם במחיר חיי החטוף ?

 

שו"ת |

קפה לבן בשבת מותר בכלי ראשון או שני?

שו"ת |

לפי משנת רבנו מה פירוש האגדה ביבמות סב ב שכל השנים עשר אלף זוגים תלמידים שהיו לו לרבי עקיבה, שלא נהגו כבוד זה לזה, מתו בפרק אחד, מפסח ועד עצרת? (והתלמוד ממשיך "כולם מתו מיתה רעה מאי היא א"ר נחמן אסכרה.")

 

שו"ת |

למה היום נמנעים בתי הדין הרבניים מלהשביע בנקיטת חפץ, הרי אליהם מגיעים רק יהודים שומרי תורה ומצוות. מדוע אם כן לחשוש שמא לא יסכימו לקחת תשמיש קדושה ולהישבע?

 

שו"ת |

האם אפשר לומר שצפיה בסדרה "המורדת" -באנגלית UNORTHODOX- היא מעשה שרק אדם אנטישמי יעשה ולכן אסור ליהודי המגדיר את עצמו כדתי לצפות בה?

מדובר בסדרה המבוססת על חיה של אישה שהייתה חרדית בניו יורק ועזבה את העולם החרדי וכעת היא חילונית, עברה לגור בגרמניה ושם כתבה אוטוביוגרפיה בה היא מספרת על חיה בחברה החרדית באופן שמזעזע את העולם היהודי כעת. 

 

שו"ת |

כיום שהתירו פגישות של אנשים, לאחר שחודש וחצי היו מרוחקים בשל הקורונה,

האם יש לברך שהחיינו אחרי שנפגשים עם משפחה או עם חברים?

ואם ראו זה את זה דרך הזום או אמצעי אלקטרוני אחר?

האם בגלל זה לא צריך לברך שהחיינו?

כי זה כאילו ראה אותו

 

שו"ת |

מה דין פושט רגל שחייב הרבה הרבה כספים וכן נדרים לביהכנ"ס.

מה הדין כאשר היום שוב פתח עסק, 

האם ניתן לגבות ממנו את הכספים?

שו"ת |
x

Audio Playlist