שאלות ותשובות

שלום לכת"ר. אכל כזית מן האוכלין ופחות מרביעית מן המשקין, ורוצה לברך נפשות על האוכלין בלבד! כדי שיוכל להמשיך ולשתות (בלי ברכה), האם אפשרי? או ברכת בורא נפשות פוטרת את המשקין ומהוי היסח הדעת ויצטרך לברך שוב על המשקין. תודה רבה!

שו"ת |

לרב ערב טוב,
רציתי לשאול שלוש שאלות שמציקות לי ברמה הקיום הפרקטי, למרות שלימוד המקורות מורה אחרת מהנחות היסוד שלי.
1) מה החשיבות שהמזמן יברך את ארבעת ברכות ברהמ"ז בקול? מנסיוני יש אנשים שקולו של המזמן מפריע להם בברכתם האישית.
2) למה בכלל מברכים בפ"ע? הרי קיי"ל שהמברך יכול להוציאם יד"ח?
3) למה בברכת לבנה אנו מחכים שלושה\שבעה ימים מזמן המולד? הרי פעמים רבות הירח נראה קודם לכן, ולמה אין בכך העברה על המצוות?
תודה רבה

שו"ת |

לק"י
לכת"ר המארא דאתרא מארי רצון ערוסי יצ"ו

שו"ת |

האם מותר להשתמש בכוס כמתואר בסרטון שבקישור המצ"ב?

https://youtu.be/du5zxZqyY9s

תודה רבה

שו"ת |

שלום כבוד הרב.
האם איסור הנאה הוא רק ממש שאתה נהנה כמו למכור ולתת לבעל חיים, או שגם אסור לי לראות אדם אחר מבשל בשר וחלב ביחד (וליהנות) ?

שו"ת |

לכבוד הרב שלום
רכישת דירה מכונס נכסים האם מותרת
ואם כן מהו המשמעויות לרכישת דירה מכונס נכסים.
ברקע עומס כלכלי בו אני מצוי ולכן ייתכן שזו אפשרות כלכלית עבורי .
תודה

שו"ת |

שלום
המשודך אוחז במנהג שמעשה מסוים יש בו איסור לאו
והמשודכת נהגה בזה עד היום שזה היתר
ואינה יכולה לעמוד במנהגו של המשודך
האם על המשודך להישאר במנהגו ולהפסיד השידוך ?

שו"ת |

שלום וברכה
הגמ' בפסחים קיג,ב כתבה "שבעה כמנודין לשמים... וי''א אף מי שאינו מסב בחבורה של מצוה"
אך משום מה הרמב"ם (וריף וראש) לא הביאו זאת להלכה... מדוע?
והאם באמת חובה עלי ללכת לכל חתונה של בחור מהישיבה, אירוסין, ברית מילה של חבר, כל "עונג שבת" בליל שבת בישיבה... אין לדבר סוף...
אשמח לביאור שיתישב על לבי בגמ' זו
ברוך תהיה לעולם תחיה

שו"ת |

מה הדין במי שמכין שתי עיסות שבכל אחת אין שיעור חלה וביחד יש בהן שיעור, אך הן מסוג שונה (לדוגמא קמח לבן וקמח מלא או קמח חיטה ודגנים אחרים), האם מצטרפות שתיהן לחיוב חלה? לציין כי כמובן אין בעל הבית רוצה שיתערבו העיסות יחד ממש.
האם הדין יהיה תלוי בנשיכה בבצק? בהיותן בתנור יחד? הסל מצרף אחרי שמוכנים?
וכן מה הדין אם עיסה אחת מיועדת לחלות והשניה למאפים אחרים כמו פיצה וכדומה?

שו"ת |
x

Audio Playlist