שאלות ותשובות

האם מותר להשתמש באנטיתוש בשבת? (ג'ולה המגלגלת מוציאה נוזל שנספג בעור)

שו"ת |

בהל' תפילין ומזוזה כתוב:

אין מקפידין אלא על עורכו שיהא כרוחבו, בתמנוה א' גדות מב' במילימטר (מכיון שהחריץ ניכר)

יוצא שאין אורכו כרוחבו - האם כשר?

ועד כמה צריך לדקדק?

שו"ת |

שלום לכבוד הרב
רציתי לשאול איך לנהוג לפי רבנו בישיבה בכמה נושאים
1. לגבי בשר חלוט
2. לגבי חמץ שעבר עליו הפסח
3. יין בשבתות האם לעשות קידוש על החלות מה בליל שבת ומה ביום שבת
תודה רבה

שו"ת |

כמשגיח כשרות מטעם הרבנות הראשית למדתי שבישול יין איננו כפיסטורו, לכן מגע גוי או חילוני ביין מפוסטר אוסר את שתייתו. מדוע, אם כן, בכל זאת אסור לנו להשתמש ביין מפוסטר לקידוש?

 

שו"ת |

האם רשאי שליח ציבור בברכת הכהנים לקרוא לכהנים?

או שראוי שאחד הגדולים מהציבור יקרא לכהנים?

 

שו"ת |

כאשר לא כל עולה משבעת העולים בשבת קורא בעצמו ויש בעל קורא שקורא והעולה קורא אתו ביחד.

האם יותר בגלל המציאות עכשיו של הקורונה להוציא שני ספרים אחד לעולה ואחד לקורא במרחק או שמא עדיף יותר שהקורא יעלה לכל העליות הוא לבדו?

 

שו"ת |

האם תלמיד בישיבה (שהגבאים לא הולכים לפי הלכות ומנהגי תימן) יכול לסרב לעלייה לתורה במקרה ובאופן חד פעמי לא הכין או ידע את הקריאה של העלייה שביקשו ממנו לעלות אליה?
או שיעלה לתורה ורק יברך?

שו"ת |

שלום מורי,
רציתי לשאול את הרב בעניין ספר הלכה לבחורה צעירה מעדתנו, באיזה ספרים עפ"י פסקי הרמב"ם יכולה היא ללמוד בקצרה ובהבנה
בעניינים הנוגעים אל בת ישראל שצריכה היא לדעת?

מכיר אני את הדרך הקצרה והקולעת ללימוד ההלכה, איני רוצה שיהיה קשה עליה הלימוד בגלל שלל הדעות והמנהגים אלא בדרך ישרה וקלה.
הבחורה רוצה ללמוד ולדעת ואני ממש רוצה שתהיה לה חוויה טובה מלימוד ההלכה ולא ח"ו לטורח ולמעמסה.

שו"ת |

מה הדין בגר צדק אשר בנה לעצמו חדר ללינה בלבד מחוץ לבית הוריו בחו"ל, אבל בשטח שבבעלות הוריו, ולאחר מכן אותו גר צדק עלה ארצה וחדר הלינה שהיה שלו בשטח של הוריו נהפך בחו"ל למחסן של בני משפחתו, אבל בני משפחתו אינם עושים כל שימוש באותו חדר ללא אישור הגר צדק. האם אותו חדר לינה שנהפך למחסן של בני משפחת הגר צדק חייב במזוזה?

 

שו"ת |

בשבת פרשת נשוא קם ילד (לאחר שקרא מבוגר את כל רביעי) מתחת לגיל 13 לקרוא 4 פסוקים מתחילת רביעי, העולה שקם בחמישי התבקש לקרוא מתחילת רביעי עד יום השישי כמובן ללא תרגום, לדעת המורי של בית הכנסת הילד היה אמור לקרוא 3 פסוקים או 6 פסוקים דבר שלא היה מחייב למבוגר שקם בחמישי לחזור על הקריאה של כל המברך רביעי.

האם היה נכונה ההחלטה לחזור על כל הרביעי?

 

שו"ת |
x

Audio Playlist