מסחר במרק עוף לא כשר

שאלה: 

לרב ערוסי שליט״א הלכה למעשה בעניין איסור מסחר באיסורי מאכל.

באה לידי עסקה בקניית ומכירת אבקת מרק עוף לא כשר בחו״ל. המרכיבים המוצהרים לרוב לא בעייתיים אולם נמצא בתוכם בשר עוף (בסדר מופיע כחמישי). המכירה תתבצע ממפעל במדינה א, לרשת חנויות במדינה ב (שני המדינות חו״ל)

השאלה היא האם מותר לי לסחור בזה במכירה למדינה אחרת כלומר שלא יגיע לידי או האם אסור וכלול בדברי רבינו כדברים שאיסורן מהתורה ואסור לסחור בזה? (או באיסור אחר)

תשובה: 
  1. עלינו לדעת שיש איסורים שהם אסורים באכילה ובהנאה כמו חמץ בפסח, בשר וחלב, ערלה וכיו"ב. באלה אסור לסחור, גם לא מכירה אקראית ומזדמנת, כי כל מסחר הוא בגדר הנאה.
  2. שאר מאכלות אסורות אסורים רק באכילה, ולא אסורים בהנאה. ולכן חֵלֶב מותר לתיתו לגוי וכיו"ב. ועל כך הכתב רבנו, מאכ"א, ח, טז, וכל דבר שאסור באכילה ומותר בהנאה, אף על פי שהוא מותר בהנייה, אסור לעשות בו סחורה, ולכוון מלאכתו בדברים אסורים, חוץ מן החֵלֶב. הצייד שנזדמנו לו חיה או עוף ודג טמאים וצדן, או שנצודו לו טמאים וטהורים, מותר למכרן, אבל לא יכוון מלאכתו לטמאים.

מדבריו למדנו, שאסור לסוחר, לעסוק במסחר שכולל בתוכו, מאכלות אסורות מן התורה, אלא עליו לסחור רק בדברים המותרים, ואם אירע שבתוך הדברים המותרים נשתרבב דבר האסור, מותר למכור את הדבר האסור. ואין זה משנה שהסוחר לא נמצא באותה מדינה, כי ליהודי נאסר לסחור המאכלות אסורות מן התורה.

 

תאריך: 
14/05/20 כ' אייר התש"פ
x

Audio Playlist