שאלות ותשובות

שלום לכת״ר.
רציתי לשאול האם לדעת הרי״ף בוצעים בליל סדר על המצה הפרוסה ? ומה נהגו ההולכים אחרי רבינו?
איך ניתן להמנע מהפסק בברכה בחילוק המצה למסובים, האם לחלקם למסובים בסוף ברכת המוציא ולחכות לברכת המוציא מצה בלא דיבור או בסוף ברכת על אכילת מצה לחלק למסובים ואין נחשב הפסק גם אם החלוקה ארוכה.
האם לדעת רבינו על כל עבירה באיסור דרבנן עובר אל לאו דלא תסורו ועשה תאכל אשר יורוך (דלא כדעת רמב״ן)
תורה רבה ,מחילה וחג שמח.

שו"ת |

שלום רב! אשמח להיוועץ עם מורי ורבי הרב רצון ערוסי הי"ו, יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים.

בנושא פסח.
1)אם אי אפשר להכשיר כלי חרסינה כי הם אינם פולטים חמץ שבתוכם האם הם אמורים להיות בגניזה או שאפשר להשתמש איתם בפסח?
2)יש כלים שכל ימות השנה אני משתמש אתם למעט פסח. האם בפסח מספיק לגנוז אותם או צריך למכור אותם לגוי או שחייב להכשיר שמא אבשל ברותחים ויצא חמץ שלאחרי פסח שבתוכו?
3)אם משפחתי עושה מכירת חמץ לגוי ובזמן פסח החמץ עודנו בבית והגוי גם כשדפוק ידפוק על הדלת לא נפתח לו מחויב אני על עצמי לבדל ביני שנוהג לפי הרמב"ם נוחו עדן ולאסור מלאכול?

שו"ת |

כבוד הרב, צהרים טובים
קודם כל תודה רבה על העזרה והאיכפתיות
רציתי לדעת אם אוכל לכלבים צריך להיות כשר לפסח
ואם כן האם אוכל לכלבים מסוג בונזו שיש לו רק מדבקה שכתוב עליה נטול חמץ ללא חותמת (ללא שם של רב שמאשר את הדבר) האם זה מספיק...
תודה רבה מקרב לב
חיים
0525059996

שו"ת |

מהיכן ללמד כלה על פי הרמבם?

שו"ת |

שלום וברכה לכבוד הרב.. לפני כחודש נתתי גט לאישתי בניגוד לרצוני החופשי וזאת לאחר שבית הדין המליץ על נתינת גט כאשר אני הבנתי שאין הבדל בין המלצה לכפייה מצד בית הדין ולא רציתי להיות בגדר סרבן גט בנוסף לכך רציתי להסדיר את נושא המזונות הסדרי ראיה וחלוקת הרכוש קודם מתן הגט אף על פי שלא חפצתי לתת גט כלל וזאת מחמת שהבנתי שיטילו עליי סנקציות וכעת שהתברר לי שאין בהמלצה סנקציות קשה לי להאמין שהייתי מתרצה לכך מה גם שההמלצה הגיעה בעקבות סיפורי דברים מוגזמים של אישתי וכן בעיניין אנן סהדי לא הרגשתי הקלה של ממש לאחר מתן הגט
השאלה שלי אם אכן הגט תקף במקרה שלי בתודה מראש יצחק

שו"ת |

שמרים "סינטטים" האם הם בחשש חמץ ? תודה

שו"ת |

שלום
1.טלית שציציותיה ארוכות ופעמים שנוגעות בקרקע או
נגררות בקרקע האם צריך לקצרן

שו"ת |

שלום לכבוד הרב.
ידוע שבשעת אונס, אדם יהרג ואל יעבור על רצח.
האם זה תקף לגבי תקיפה לא קטלנית? אם אדם ח"ו הוכרח לתקוף או להכות אדם אחר, כיצד ינהג?

תודה רבה

שו"ת |

שלום רב לאוהבי תורתך,
קראתי את מאמרו המאלף של הרב בעניין - טומאה וטהרה - חכמת חיים אדירה לתיקון האדם והאנושות
https://net-sah.org/blog/40958
רציתי לשאול כיצד ניתן להבין את צרעת נעמן שהיה נכרי עכו"ם ואף רצה להרע לישראל.
1. הרי נראה מפשט התורה שצרעת וטומאה וטהרה הינם עניינים המיוחדים לישראל?
2. האם מחלות מימינו ניתנים להתפרש כגזירה אלוקית לאדם שעליו להבין מסר רוחני מוסרי כלשהו או שזה כדרך כל הארץ? אם התשובה חיובית, האם גם אומות העולם בכלל?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪