שאלות ותשובות

שלום כבוד הרב,
בתי יוצאת לשליחות דתית בגרמניה.
למשך שנה.
האם צריכה לשמור יום טוב שני ?
תודה

שו"ת |

שלום רב לרב
הבא לחלוט ולאחר השלכת הבשר התברר, כי למרות כוונתו הטובה, כמות המים קטנה ואינה מספיקה לעטוף הבשר מכל צדדיו.
א. מה יעשה?
ב. האם יוכל לצקת מיד, מים רותחים ממש,על הבשר הגלוי, כדי לסיים מלאכת החליטה?

בתודה ובברכה

שו"ת |

שלום רב לרב.
הרב קאפח ז"ל אומר (סידור "שיח ירושלים") כי ברכת הלחוח היא "מזונות".
1. האם זוהי הברכה גם הלחוח עבה?
2. האם יש נסיבות שבהן חובה להפריש חלה מבלילת הלחוח?

בתודה ובברכה

שו"ת |

האם מותר להתקלח במים חמים בשבת?
וגם האם מותר להרטיב את השיער בשבת?

שו"ת |

אדם תרם ס"ת והיסתפק בכספת הארון קודש של ביהכ"נס ולא רצה לעשות ביטוח
ה
גבאי עשה ביטוח ולימים פרצו וניגנב הספר תורה וקיבלו פיצויים מהביטוח למי שייך הכסף לבעל הספר או לגבאי .

שו"ת |

לכבוד הרב רצון ערוסי שלום,
שאלתי בעניין תערובת של מאכל אסור במותר. האם לפי רבינו דבר המעמיד את המאכל ונותן לו צורה, נכלל בדברים שאינם בטלים, אפילו בכל שיעור כמובא בעבודה זרה דף כט עמ ב'?

שו"ת |

שלום לרב,
למיטב ידיעתי אחינו נוהגים שלא לנגב ידיים על הבגדים אחר נטילת ידיים של בוקר ושל פת.
שאלתי היא האם גם לפי רבינו יש עניין לא לנגב ידיים בבגדים?

שו"ת |

שלום כבוד הרב!
כיצד צריך לנהוג חובש שצריך להישבע את שבועת החובש'?

( נוסח השבועה:
אני, חייל בחיל הרפואה של צבא ההגנה לישראל
נשבע היום הזה -
להושיט יד עוזרת לכל פצוע ולכל חולה,
אם נקלה ואם נכבד, אם אוהב ואם אויב -
ולכל אדם באשר הוא אדם.

אני נשבע להביא מרפא וצרי לגוף ולנפש,
לשמור סוד, אמונים וכבוד, ולשקול את מעשי
בתבונה, בתושיה, ובאהבת אנוש.
שומר אחי אהיה תמיד - אם בקרב, אם באלונקה
ואם ליד מיטת החולי.

שו"ת |

כבוד הרב שלום,
במקרה ואישה נבעלה בעילת עבירה ולאחר מכן נישאה לאותו האיש, האם מותר לכתוב 'בתולתא' בכתובה? מדובר על זוג שחזרו לדרך הישר ביחד לפני החתונה ונישאו.
הרי יש כאן בזיון גדול שבשעת החופה וקידוש האישה לבעלה, יקראו את הכתובה ויתגלה לעיני כל שהכלה איננה בתולה ונבעלה בעילת זנות.
א. האם מותר לכתוב 'בתולתא'?
ב. במקרה שהתשובה לשאלה א. היא שלילית, כיצד אפשר לנהוג?
תודה רבה

שו"ת |

כאשר יש לי קערה של חרוזים במלא צבעים , האם מותר לי לברור לפי צבעים ?
האם יש בורר לפי הרמב"ם בחפצים בגדים וכלים ?
לפי מימרת רבא ניראה שכן והרמב"ם לא מביא אותה בהלכה .
ומהו המקור ?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪