שאלות ותשובות

אנחנו לומדים את הסוגיה עכשיו של שינה צורתו, ועל פי מה שלמדנו ברמב"ם, הבנו שכל גדר שינה צורתו, שיוריד אותו ברכת שהכל, הוא רק במצב שהדבר הופך ממש לנוזל. אבל כל עוד הוא מוצק, גם עם רוסק הרבה, ישאר בברכתו הראשונה. ודין קמח הוא מכיוון שאין רגילות האנשים לאכול קמח. שאלה ראשונה האם ההבנה הזו נכונה לדעת מנהג תימן?

שו"ת |

שלום לכבוד הרב שליט"א
במאכלות אסורות פרק י"ז סעיף י"ג כותב הרמב"ם לגבי אפיית פת שמספיק שהיהודי ידליק את האש והפת לא תחשב בישולי גויים.
האם דבר זה נכון לדעת הרמב"ם גם לגבי שאר תבשילים או שבשאר תבשילים צריך התערבות ממשית של היהודי בבישול ? וכדברי השו"ע בניגוד לדעת הרמ"א

שו"ת |

שלום לכבוד הרב ברצוני לשאול אם אדם לא רגיל לשתות בסעודה ומידי פעם הוא שותה בתוך הסעודה מים או משקאות קלים,או קפה בתום הסעודה האם לפי הרמבם צריך לברך שהכל

שו"ת |

לרב שלום,

בנוגע לאבלות על חורבן הבית,
למה בדיוק אנחנו שואפים? על מה האבל הגדול?
התשובה הפשוטה היא בניין הבית, ויש שידייקו ויאמרו בניין חברת צדק ומשפט שתקים מקדש שיעמוד ולא יחרב וכו'. וכמובן אלו יעדים שטחיים, התלויים בתנועות עומק מהותיות יותר וכו'.

אמנם, בכל זאת קשה לי עם יעד לאומי כ"כ ברור ומוגדר. אני מייחל שנגיע ליעד זה בקרוב, וגם משער שכך יהיה. אבל- אז מה נעשה?

שו"ת |

אני ספרדי ומשפחתי מסוריה. אני גר בנוי יורק. בדרך כלל אני מנסה לשמור את ההלכות בדרך הרמבם והשולחן ערוך. כאשר אני מבקר בארץ האם מותר לי לאכול במסעדה או בבית מלון אם השגחת הרבנות? האם אני חייב רק לאכול בשר מהדרין? האם בשר הרבנות זה בשר חלק? או רק כשר לאשכנזים?

שו"ת |

שלום לכבוד הרב,
יש לי בעיה של צפצוף באוזניים. כדי להתגבר על המטרד הזה אני משאיר לידי רדיו שמשמיע רחש קליטה. היות וזה מפריע לאשתי אני חושב להשתמש באוזניות. האם זה מותר בשבת?

שו"ת |

שלום לכב' הרב שליט''א

במידה ובית דין, שכמובן יונק את סמכותו החוקית מחוק הבוררות, נתן פסק דין שיש עילה להגיש לבית המשפט בקשה לביטולו- כולו או מקצתו. האם מותר הלכתית לבקש ביטול פס''ד כאמור? והאם יש מקום לחלק בין סוגי עילות ופגמים כמפורט בחוק?

שו"ת |

שלום לכבוד הרב.
אדם שאומר אשמורות ביחיד מה מותר לו לומר ומה לא?וכן אדם שמקבל כדורים לשינה וקשה מאוד לו לקום בשעת אשמורת ואת הזמן המוקדם הוא מנצל לתפילת שחרית ,עד איזו שעה מותר לומר את הסליחות?

שו"ת |

כבוד הרב שלום וברכה
אם יש לפני ביום שבת סלט עם בצל עגבניה ומלפפון,
האם לדעת רבנו מותר לי להוציא את הבצל ולאכול את הסלט ולא לחשוש לבורר? ולמה?
תודה רבה!

שו"ת |

שלום וברכה!
לדעת הרב האם צריך לכתוב כיום לכתחילה עם ק דבוקה?

שו"ת |
x

Audio Playlist