שאלות ותשובות

שלום.
יסביר לנו הרב איך נשאר משמעות למצוות ״בל יראה ובל ימצא״ לאחר שביטלנו את החמץ לפי רבינו. לאחר שהחמץ מבוטל יכול לקרות מצב שימצא חמץ ברשותנו לא נעבור על מצוות אלה בגלל שהוא מבוטל ומצוות ההשבתה מבטלת כביכול שתי מצוות אלה והופכת אותם ממצוות דאורייתא לדרבנן והרי רבינו מנה אותם דאורייתא .

שו"ת |

שלום לכב' הרב רצון ערוסי.
רציתי לשאול מדוע הרמב"ם כותב במורה נבוכים חלק א' פרק נ"ט שהוא חס על כבודם של מחברי הפיוטים המגשימים את הקב"ה? הרי לשיטת הרמב"ם הם ממש עובדי אלילים, והרי הרמב"ם בעצמו כותב שאין לסנגר על עובדי האלילים. אז מדוע הרמב"ם בכל זאת מתעקש לשמור על כבודם?
תודה רבה.

שו"ת |

לא ראיתי שהרב ציין בקובץ באילו מוצרי חלב ניתן להשתמש בפסח, של איזו חברה או כשרות.
והאם יש קצפת צמחית שמותרת לנו בפסח?

שו"ת |

מחר אנחנו קמים מהשבעה

האם נהוג לעלות לקבר בתום השבעה

אפילו בניסן?

שו"ת |

"האם מבחינת ההלכה חובת ההצבעה הינה בגדר מצוה?"

שו"ת |

יורנו רבנו, מה דעת רבנו לגבי חמץ שנמכר לגוי,האם מותר להנות ממנו בשבת כאשר חל שביעי של פסח בערב שבת? כמובן שהתבצעה מכירה כדין וניתן לגוי מפתח והמחסן של החמץ (מחסן בירות) נמצא בחצר משותפת והגוי יכול להנות ממנו כרצונו כל ימות החג, וכמובן שנכתב בתנאי המכירה שמותר לקחת מהחמץ בגמר זמן איסורו ללא רשות מהגוי בתנאי שישלמו לו בסוף כפי מה שלקחו, לדידן כאשר השנה שבת צמודה מיד לאחר שביעי של פסח ,האם החמץ נחשב "מוקצה" בבין השמשות והוא התקצה לכולי יומא גם בשבת ונאסר או לא.

שו"ת |

אם בזמן סעודה יצאתי ממקום הסעודה לא לצורך מצווה
1.האם מתי שאני חוזר צריך לברך שוב המוציא אם ברצוני להמשיך את הסעודה
2.מה הדין לגבי יין ושתיה קלה

שו"ת |

הואיל ויש המשך לנושא, להלן המשך תגובתי:
ה ד מ ו ק ר ט י ה היא זו שנותנת זכות הצבעה לכל אזרח. אם זה היה עניין הלכתי/דתי, ערבי לא היה מקבל זכות הצבעה. ועוד, אם להצביע למפלגה לא דתייה היא עברירה מבחינה דתית והמלווה מסעיה לדבר עבירה - כל הקלפיות המייצגות מפלגות כאלה פסולות מצד ההלכתי ומי שמשתתף בבחירות מסעיה לעבריינים! אם הרב ערוסי רוצה הלכה, יש לאסור הצבעה בכלל. אם הרב רוצה דמוקרטיה, אי אפשר לאסור לאזרח להצביע למפלגה לא או אנטי-דתית. המסכנה: אין לערבב הלכה בדבר שברשות. גם וגם זה יצירת שעטנז, ושעטנז אסור מן התורה.

שו"ת |

שלום רב
לפי דעת רבנו אין הקב"ה גוזר מן השמים על אדם להתחתן והאפשרות בידו
1. האם אדם שמברר על שידוך מסויים מותר לו להתפלל ששידוך זה יצליח עוד לפני פגישה ראשונה? (על השידוך הזה ספציפי לא בכללי)
2. אדם שהולך לפי שיטת רבינו האם ראוי מלכתחילה לחפש שידוך שהאישה לומדת באופן קבוע תורה? (כמובן במה שהיא חייבת)

שו"ת |

האם יהיה מותר לציבור לקרוא מקרא בלילה כשאין להם אפשרות לקרוא ביום?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪