שאלות ותשובות

לק"י
שלום וברכה!
הרב ענה לי בעבר שהלוואי יכולם היו חוזרים להתלבש כמו היהודים בתימן..
א. במחילה מכבוד הרב, אך אם כך הרב סובר למה הרב לא הולך כך או מורה כך לתלמידיו?
ב. הבנתי שרווקים בתימן היו הולכים עם כובע/כיפה ונשואים היו הולכים עם מטפחת מסביב לכובע, האם כך היה באמת? יש לזה עניין כלשהו?
ג. למה הפוסקים ע"פ רבנו לא מתעטפים בטלית כל היום? האם זה לא עדיף מללכת כלל בלא ציצית?
ד. הבנתי שהרב לובש ציצית בלא ברכה, ברצוני לשאול את הרב לא הרב לא מתעטף כמו שכותב רבנו?
ה. השמלות השחורות שהתעטפו בהן בתימן, יש להם מקור?

שו"ת |

לק"י
שלום רב לכבוד תורתו!
א. האם לרמב"ם יש מניין לפעמים שנוטלים על כל יד?
ב. יש חילוק, לעניין מניין הנטילות, בין נטילת ידיים של שחר של אוכל?
ג. לרבנו יש בעיה לטול מאותם מים פעמיים או לעשות בהם כל שימוש אחר הנטילה?
ד. אם מים אחרונים זה לנקיות, יש בעיה להשאיר אותם על השולחן או לעשות בהם שימוש חוזר או שמוש אחר?
ה. פעם שטפתי את ידי מבקבוק מים וחבר שלי אמר שאם עשיתי את זה למים אחרונים אז זה בעייתי כי אפשר לשתות עכשיו מהמים, הוא הדין גם לרבנו?

שו"ת |

לק"י
שלום רב לכבוד תורתו!
קבלת ברכות מרבנים, ומנהג לעשות סעודות אמנים לרפואת או לעילוי נשמת ויש ברכות שהסנדק מחלק וחתן וכל ביום חתונתם, ושמעתי על זה שאדם ביום הולדתו ברכותיו מתקבלות.
א. האם לכל אלו יש עניין בתורת רבנו?
ב. האם ללכת לקבל ברכה מרב או מכל הנזכרים לעיל לא מעיד על חוסר בטחון בקב"ה כשאדם הולך לבקש ברכה במקום לבקש ישירות מה'?
ב. האם היה מצוי בתימן שעשו סעודת אמנים או שהחתן והכלה או הסנדק בברית היו מברכים?
ג. האם יודע לרב אם מורי היה נותן ברכות למי שהיה מבקש?
ד. האם הרב מברך את מי שמבקש ממנו?
תודה רבה!

שו"ת |

לק"י
שלום רב!
א. יש כאלה שמטעמי חיסכון לוקחים חוט לבן ותכלת וקושרים ביחד, זה בסדר ככה או שחייב שזור?
ב. האם אדם שקבע לעצמו שזו התכלת יכול ע"פ רבנו לברך על ציצית לבן? שמעתי מפי רב שפוסק לשים תכלת שע"פ הרמב"ם במקרה שהתכלת מצויה כמו בימינו אין רשות למי שקבע לעצמו לשים תכלת לשים ציצית לבן..
האם כך גם סברת הרב?
תודה רבה!

שו"ת |

לק"י
שלום רב!
רציתי לשאול את הרב בעניין התפילין כמה שאלות..
התפילין שיש ברשותי כיום אלו תפילין שקנו לי בבר מצווה מיהודי בן תימן ירא שמים, אך כשאני התחלתי ללמוד רמב"ם ולעיין במנהג אבותינו ראיתי שהתפילין שלי לא כמנהגנו, הם לא חרוצות ואין גיד שעובר באמצע, וראיתי בהערות של מורי כמה בעייתי תפילין שנעשו בלחץ ולא ביד, ואני גם לא יודע אם הקלף בפנים הוא קלף ע"פ רבנו וע"פ עבודו אם לאו, אני חרצתי את התפילין אבל עדיין אי אפשר להעביר דף בקלות.
א. האם אני יוצא ידי חובה בתפילין כאלו כשאני נוהג מנהג תימן והם לא כמנהגנו?

שו"ת |

לק"י
שלום רב!
ראיתי שרבנו כות בהלכות ברכות הראיה שיש לרעם ולברק אותה ברכה.
א. האם כשברכתי על הברק ולאחר מכן שמעתי את הרעם האם אני צריך לברך שוב את אותה ברכה? או שנפטרתי ממנה כבר בברק?
ב. האם לרבנו מברכים רק פעם אחת ביום, או שמברך כל פעם ופעם שרואה?
תודה רבה!

שו"ת |

לק"י
שלום רב!
אני יודע שאסור לגעת ביריעה של הס"ת, הסתכלתי ברמב"ם ורבנו לא מזכיר שום דבר כזה..
א. האם ע"פ רבנו מותר לגעת בידיים חשופות בספר תורה?
ב. מה היה מנהג תימן?
ג. מה היית דעת מורי ומה דעת הרב בעניין?
תודה רבה!

שו"ת |

לק"י
עוגיות פפושדו כשרות לפסח?
הבנתי שהרב אליהו והרב עובדיה אסרו את זה בכל תוקף..
מה דעת הרב בעניין? האם העוגיות האלו כשרות או לא?

שו"ת |

רציתי לשאול לגבי גבינה צהובה של תנובה בפסח כתוב כשר לפסח אך לא רשום איזן כשרות יש לפסח

שו"ת |

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪