שאלות ותשובות

שלום לכבוד הרב
האם צריך לגאול בעל-חיים מייסוריו כאשר הוא במצב אנוש?
למשל אחרי תאונת דרכים קשה והוא נשאר חי...
מהי עמדת ההלכה בנושא?

תודה

שו"ת |

שאלתי לכבוד הרב מארי.
כיצד נהגו לאכול קובנה משוחה בסמנה העשויה מחמאה? הלא פסקו הרמב"ם והשולחן ערוך שאין ללוש פת בחלב?
לענ"ד לא מתקיימים בזה התנאים להיתר: א. פת משונה שניכר שהיא חלבית. ב. שנגמרת בארוחה אחת.
אוסיף על שאלתי: והיה ודבר אסור, כיצד לנהוג בבית הורי שמגישים קובנה כנ"ל, כמובן בלא לפגוע בכבודם?
בתודה.

שו"ת |

שלום לכת"ר. אכל כזית מן האוכלין ופחות מרביעית מן המשקין, ורוצה לברך נפשות על האוכלין בלבד! כדי שיוכל להמשיך ולשתות (בלי ברכה), האם אפשרי? או ברכת בורא נפשות פוטרת את המשקין ומהוי היסח הדעת ויצטרך לברך שוב על המשקין. תודה רבה!

שו"ת |

לרב ערב טוב,
רציתי לשאול שלוש שאלות שמציקות לי ברמה הקיום הפרקטי, למרות שלימוד המקורות מורה אחרת מהנחות היסוד שלי.
1) מה החשיבות שהמזמן יברך את ארבעת ברכות ברהמ"ז בקול? מנסיוני יש אנשים שקולו של המזמן מפריע להם בברכתם האישית.
2) למה בכלל מברכים בפ"ע? הרי קיי"ל שהמברך יכול להוציאם יד"ח?
3) למה בברכת לבנה אנו מחכים שלושה\שבעה ימים מזמן המולד? הרי פעמים רבות הירח נראה קודם לכן, ולמה אין בכך העברה על המצוות?
תודה רבה

שו"ת |

לק"י
לכת"ר המארא דאתרא מארי רצון ערוסי יצ"ו

שו"ת |

האם מותר להשתמש בכוס כמתואר בסרטון שבקישור המצ"ב?

https://youtu.be/du5zxZqyY9s

תודה רבה

שו"ת |

שלום כבוד הרב.
האם איסור הנאה הוא רק ממש שאתה נהנה כמו למכור ולתת לבעל חיים, או שגם אסור לי לראות אדם אחר מבשל בשר וחלב ביחד (וליהנות) ?

שו"ת |

לכבוד הרב שלום
רכישת דירה מכונס נכסים האם מותרת
ואם כן מהו המשמעויות לרכישת דירה מכונס נכסים.
ברקע עומס כלכלי בו אני מצוי ולכן ייתכן שזו אפשרות כלכלית עבורי .
תודה

שו"ת |
x

Audio Playlist