שאלות ותשובות

איך הרב יסביר את דברי רבי יוסף אלבו בספר העיקרים (ד כ״א ) שמתאר את הנספה בלא משפט בדרך זו: 
״או ירד במלחמה וניספה - ירמוז על המיתה המקרית המגעת לאדם בלא עיתו ולא חטא קודם אלא מצד הגזרה הכוללת שכל מי שיכנס במלחמה פלונית ימות ע״כ. 
הרי זה נוגד את דברי הגמרא  שכבוד הרב קרא?
שו"ת |

מה הדין שאדם מתארח בביכנ״ס שאינו נוהג כמנהגו.   

א: בקריאת הקדיש אינו קורע 5 קריעות.     

ב: יושב לפני יה שמיה רבה.   

 ג: אינו עומד בקדיש לפני ערבית שלשבת. 

האם חייב להתנהג כמנהג המקום אע״פ שהדברים הנ״ל אינם מוזכרים אצל רבנו כלל.   

כמו כן מה דעתו של הרב באמירת קדוש שבקדושה שנהגו להרים עקב 3 פעמים האם יש לנהוג כך אע״פ שרבנו לא הזכיר דין זה?

שו"ת |

1 כיצד לנהוג בנוגע למקום הכריעות בקדיש של שליח ציבור?

2 באיזה קדיש צריך שליח ציבור לפסוע לאחריו ב"עושה שלום"?

3 נוהגים לומר משנה רבי חנניה, אם הביאו מבחוץ להשלים מניין. האם נכון?

שו"ת |

לפי הרמב"ם, בקדיש המקורי יש תחנות קבועות לומר אמן. סה"כ 5 אמנים.

לפי הספרדים והאשכנזים, יש תחנות שונות לאמירת אמן.  אולם גם אצלם יש 5 אמנים.

האם יש משמעות לשינוי מיקום?

שו"ת |

למה עדות אחרות קוראים את הקדושה והשליח ציבור חוזר על הקדושה שבעוד הקדושה צריכה להיות רק לשליח ציבור?

שו"ת |

משרד התרבות החליט השנה להעניק הדלקת משואה לאדם שרואה את טובת העם לנגד עיניו ומכוון לשם את יצירותיו ומעשיו, דא עקא הוא בכישלונו האישי נשוי לגויה, האם מן הראוי לדעת תורה להעיר על כך בפומבי שלא ילמדו ממעשיו ויראוהו כדמות לחיקוי ? או שמא נאמר מצווה לא לומר דבר שלא ישמע ויגרום לעוד פילוג בתוך העם הרי פוק חזי כמה מחללי שבת (שהיא בכרת ולא בלאו) יש התורמים יום יום ממרצם וכוחם למען המדינה והרי אם נלך בשיטה זו אין לדבר סוף? או שמא נאמר שאני נישואין לגויה שבאמת אפשר לומר כאן שזה "מקומם את הרגש הלאומי" ולכן אין זה מן הראוי שידליק משואה ויש מקום להעיר.

שו"ת |

1. מה כוונת התפילה המשותפת של רבני ישראל ושאר ראשי הנוצרים ?

2. האם אין סכנה, בגלל הקשר של רבני ישראל לראשי הגויים, שאנו נכהה את ההבדל ביננו לבינם ואז יש סכנת חתנות ?

3. האם לא חל על הגויים שאלת הנביא " היחליף נמר חברבורתיו..", דהיינו שנאת הגוי קיימת ועלינו לעמוד על המשמר ?

 

שו"ת |

שתה יין מפוסטר בשבת לאחר המזון קודם ברכת המזון - האם חייב ברכות ראשונה ואחרונה כדברים הבאים לאחר הסעודה או נפטר בברכת היין שקבע סעודתו עליו לפני המזון?

 

שו"ת |
x

Audio Playlist