שאלות ותשובות

שלום הרב
הבנתי שמותר להשתמש בקולפן לצורך קילוף קליפת הפירות בשבת..רציתי לשאול האם מותר לי להשתמש בקולפן ע"מ ליצור צורה מסוימת בפירות בשבת? (מעיין פיסול בפירות)
תודה

שו"ת |

שלום רב לרב
כידוע, אנו גורסים "לעולם יהא אדם ירא שמיים בסתר".
נוסח זה יוצר קשיים.
האם יש הסבר המניח את הדעת לגרסה זו?

בברכה

שו"ת |

האם אנו נוהגים לברך על קפה בתוך הסעודה והאם יש שינוי בן המנהגים שלנו תודה רבה

שו"ת |

שלום רב!
מה הוראת הרב בעניין הר הבית? הבנתי מבנו של הרב, הרב צפניה ערוסי, שהרב מתיר עליה לאורוות שלמה.
א. האם כך הוא הדבר?
ב. האם זה מחייב קדושה ובטהרה ובזהירות כמו ב500 על 500 אמה של הר הבית המקודש?
ג. האם הרב מתיר לאדם הפרטי לאחר לימוד בהלכות הר הבית וקדושתו, לעלות עם ת"ח אשר מתיר עליה להר? כמובן בקדושה ובטהרה..
ד. האם הרב אוסר עליה להר הבית כיום, כאיסור חמור או כהוראה לציבור שלא יבואו לדי כשלון, אך מצד הדין הרב מתיר עליה?

שו"ת |

שלום רב לרב.
כידוע, נוהגים בעדתנו שלא לאסור אכילת בשר בתשעת הימים, עד לסעודה המפסקת עצמה, כדין התלמוד.
שמעתי הרצאתו של דר גברא באתר זה הטוען, כי ההיתר, שנהגו לפיו בני תימן, נובע מן העובדה, שלא היו דגים בתימן.
משמע אוכלים בשר רק בדלית ברירה. האומנם?

שו"ת |

שלום רב לרב.
א. הבא לחלוט בשר במים רותחים, השליך הבשר למים, אך נותרו בידו או בכלי חתיכות נוספות, האם יכול להמשיך תהליך החליטה ולהשליכן למים אפע"פ שרתיחתם נחלשה?

שו"ת |

טלית שחייבת מדרבנן בציצית מברכים עליה?
אם לא, טלית צמר שמתחייבת ברכה צריך להיות רוב מוחלט או רוב מועט או שספיק אפילו שלא יהיה רוב וזה יתחייב?

שו"ת |

קניתי לעצמי בד לעשות ממנו שמלא, המוכרת אמרה לי שזה 100% צמר לא קניתי באיזו חנות מפוקפקת בשוק, יש קבלות.. והבהרתי לה שצריך 100% שלא יהיה כלאיים..
נאמנת להגיד שזה לא כלאיים ושזה צמר?

שו"ת |

שלום הרב
האם מותר לאדם בריא לתרום כליה לאשה עם אי ספיקת כליות? אחת ההשלכות שהוא לא יוכל לצום יותר במשך חייו...

שו"ת |

שלום לכבוד הרב

במידה ורכשתי שתיל מהמשתלה האם צריך חור כ – 2.5 ס"מ או לא

להלן שתי תשובת מאתר מורשת בהן יש תשובות שונות

האם החילוק הוא לדעת רבנו ?

1. http://shut.moreshet.co.il/shut2.asp?id=151310

צריך חור 2.5 ס"מ לאדמה

2. http://shut.moreshet.co.il/shut2.asp?id=181722

לא צריך חור
יישר כוחך על כל פעלך

שו"ת |

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪