דילוג לתוכן העיקרי

מכות מצרים נועדו גם להכשיר את עם ישראל לערכים כדי שיהיו ראויים לגאולה