דילוג לתוכן העיקרי

ההיתר לנישואין מעורבים עלול לשחוק הזהות היהודית ממדינת ישראל ולסכנת פילוג בעם היהודי