דילוג לתוכן העיקרי

"תבוא מארה למי שאשתו ובניו מברכים לו" האם בכל סוגי הברכות?

שאלה

שלום לכבוד הרב
בהלכות ברכות רבנו מביא את לשון חז"ל "תבוא מארה למי שאשתו ובניו מברכים לו"
רבנו הביא זאת לגבי ברכת המזון האם הדבר נוגע לגבי קידוש הבדלה ברכות הנהנים וכו'
תודה רבה

תשובה

שלום וברכה לשואל היקר,

נראה שאין מקום לחלק בין ברכת המזון שהיא מן התורה, לבין ברכות אחרות שהן מדרבנן, היות ודין זה של "תבוא מארה" נזכר במשנה (סוכה ג, י) במפורש לגבי ההלל שהוא מדרבנן.

אמנם רבנו הרמב"ם לא העלה כן במשנה תורה (מגילה וחנוכה ג, יד), אך נראה שסמך על מה שכתב לגבי ברכת המזון (ברכות ה, טו).