דילוג לתוכן העיקרי

קריאת מגילה ברמקול

שאלה

מה דעת הרב בעניין קריאת המגילה ברמקול?

תשובה

כל ששומע קול קורא, אפילו חלש, יכול לשמוע ברמקול.
כל שאינו שומע את הקורא כלל, לא יוצא ידי חובה ברמקול.