דילוג לתוכן העיקרי

קידוש בשבת

שאלה

אצלנו בישיבה בשבת מחלקים יין מבושל ואנחנו לא יכולים להביא יין לא מבושל לישיבה.
1. מה נעשה בשבת? האם אפשר לסמוך על הברכה שמקדש חבר אחר?
2. אם אי אפשר והרב יגיד לקדש על החלות. איך אעשה זאת? ליטול ידיים לפני...?
3. במקרה והרב יגיד שלקדש על החלות, בבוקר אתקל בבעיה כי בישיבה אנחנו מקדשים ואוכלים מזונות ויש שיעור לפני סעודת שבת. מה אעשה במקרה הזה?
4. האם אפשר לסמוך על חמר מדינה בהבדלה או שצריך יין שלא מבושל?
 

תשובה

1 בליל שבת אחרי שיקדשו על היין, אתה תיגש ליטול ידיים ותקדש בשקט על החלות.

2 ביום שבת אין אפשרות על לקדש על החלות, רק על היין, ותיאלץ להסתמך על המקדש, בלית ברירה, כי קידוש זה פחות חמור מהקידוש של הלילה.

3 לגבי ההבדלה, תוכל לסמוך לכתחילה על המבדיל, כי בשבילך יין מבושל זה חמר מדינה, ועניין ברכת הגפן שמברך המבדיל הוא עניינו, לפי שיטתו, ולא עניינך.