דילוג לתוכן העיקרי

טומאה טהרה וצרעת האמנם גם באומות העולם

שלום רב לאוהבי תורתך,
קראתי את מאמרו המאלף של הרב בעניין - טומאה וטהרה - חכמת חיים אדירה לתיקון האדם והאנושות
https://net-sah.org/blog/40958
רציתי לשאול כיצד ניתן להבין את צרעת נעמן שהיה נכרי עכו"ם ואף רצה להרע לישראל.
1. הרי נראה מפשט התורה שצרעת וטומאה וטהרה הינם עניינים המיוחדים לישראל?
2. האם מחלות מימינו ניתנים להתפרש כגזירה אלוקית לאדם שעליו להבין מסר רוחני מוסרי כלשהו או שזה כדרך כל הארץ? אם התשובה חיובית, האם גם אומות העולם בכלל?

Subscribe to פרשת שבוע