דילוג לתוכן העיקרי

דיני פרוזבול ושמיטת כספים

האם שטר פרוזבול מחייב מעשה קניין? מה היו המנהגים הקדמונים בפרוזבול?

מקורות: גמרא גיטין דף לו.- לז: רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ט.