דילוג לתוכן העיקרי

פריעת בעל חוב – מצווה

דין הלווים ממלווים פרטיים ומקופות גמ"ח ואינם פורעים חובם
מקורות: גמרא, כתובות, פו, א. רמב"ם, הלכות מלווה ולווה