דילוג לתוכן העיקרי

שמירת שבת וקיום מצוות במדינות צפון כדור הארץ ובקוטב הצפוני

מקורות:
גמרא, שבת, סט, ב
הרמב"ם, הלכות שבת

נושא אקטואלי במיוחד למטיילים באירופה ומדינות צפוניות.