דילוג לתוכן העיקרי

Jewish Israel calander year התש"פ 2019-2020

כולל קובץ הלכות ומנהגים למעגל השנה

לוח שנה הליכות עם ישראל – תיקון:פרשת משפטים כ"ו שבט – שבת שקלים:א. מוציאין שני ס"ת. בראשון קורא בפרשת השבוע. המשלים אומר קדיש.ב. גוללין ס"ת ואומרים "למנצח... השמים מספרים". ומוציא ס"ת שני ומניחו על התיבה ומחזירין ס"ת הראשון להיכל, קורין בס"ת שני בפרשת "כי תשא" (שמות פ"ל יא-טז). ואינו אומר קדיש. בשאמי אומר קדיש.ג. גוללין ס"ת ובעוד שגוללין אומרין "מה רב טובך".ד. מפטיר "בן שבע שנים" עד "לכהנים יהיו" (מלכים ב' פי"ב א-יז).ה. מברכין החודש. ר"ח אדר יחול ביום שלישי ורביעי.ו. במנחה וביום שני וחמישי קורין בפרשת תרומה ה.ד.ז.עת לעת יביע אומרדורנו הולך ומשתעבד לכתב, כי זקנים משער שבתו. יודעי המנהגים והמסורות הולכים ונעלמים, ושלומי אמוני ישראל תוהים ובוהים בכל עת, כדת מה לעשות ומה לומר, דבר יום ביומו. לפיכך הולכת ומתפתחת תופעת “לוח השנה”, בו מוסדרים המנהגים, ההוראות וההנחיות, בצורה מפורטת בבחינת “כל בו”. ונוסף בו זמני זריחה ושקיעה בכל יום, זמני תפילות בכל חודש, סדר הפרשת תרו”מ וחלה. ולא יחסר כל בו.אולם, רבו רבו המנהגים לא רק בין העדות בינן לבין עצמן, אלא בכל עדה ועדה, רבו המנהגים. עד שכמעט אין לך “לוח שנה” שיהיה שווה לכל נפש. לכן כל גוף ציבורי מנפיק לוח שנה, שעונה לצורכי חבריו ואוהדיו.ואף “הליכות עם ישראל” כן. אלא שציבור אוהדיה, ברוך ה’, רב, כן ירבו, אבל מגוון. כי הליכות עם ישראל, פועלת כל השנים, ברוח אחדות ישראל, ומתוך התייחסות מכובדת ואחראית למגוון מנהגים, שהם בבחינת “אלו ואלו דברי אלוקים חיים”.ולכן חברי מערכת “לוח השנה” של הליכות עם ישראל נטלו לעצמם משימה לא קלה, לציין לפחות שלושה סוגי מנהגים שהם רלבנטיים לציבור אוהדיה: רמב”ם, מהרי”ץ ושאמי. חברי המערכת יהיו קשובים להערות, הארות וקבלת מידע על מנהגי יהודי תימן.יזכנו ה’ בשנת התשע”ו הבעל”ט שנאהב את בוראנו, ונאהב את תורתנו, ונאהב את זולתנו, את עמנו ואת ארצנו, ושה’ יאהב אותנו ויברכנו בכל טוב סלה לעולמים.בברכהרצון ב"ר יוסף ערוסי הלוירבה הראשי של קרית אונו, חבר מועצת הרה”ר לישראל,יו”ר הליכות עם ישראל ונשיא מכון מש”ה

קריאה אונליין