דילוג לתוכן העיקרי

ולא תתחתן בם

רבנו איסור ביאה יב [ב]  הבא על הגויה דרך זנות מכין אותו מכת מרדות מדברי סופרים גזרה שמא יבוא להתחתן ואם יחדה לו בזנות חייב עליה משום נשג״ז.                   

א:  מה כוונת רבנו ״שמא יבוא להתחתן״. 

ב: ״ואם יחדה לו בזנות״.  בהערה ד כותב המער״ק.  מכאן אנו למדים שדרך אישות שכת״ר אין הכוונה שיחדה אלה ע״י נישואים ממש. ע״כ.     מורי מעיר בתוך ההערה של מער״ק וכותב. ״ איני יודע מה שיחו ומה זה ״נישואים ממש״ והדברים פשוטים אינה נמצאת אצלו בביתו כאישתו אלא מיוחדת לו לזנות כל זמן שרוצה הולך רק אצלה ע״כ דברי מורי. 

Subscribe to גויים