חוה"מ

לכבוד הרב רצון ערוסי
ידוע שחול המועד אסור במלאכה (למעט הדברים שהותרו) על מנת שיהיה האדם פנוי לעסוק בלימוד תורה, נכון הדבר שגם יש למעט בטיולים בחול המועד מאותה הסיבה, נשאלת השאלה האם אשה שפטורה מלימוד תורה ופטורה מישיבה בסוכה יכולה לצאת לעבוד או לטייל הרבה בחול המועד ?

תודה

שו"ת |

*האם מארי יוסף היה מניח תפילין בחוהמ?*
אם לא, גם אם זה מנהג חכמי ספרד קדום, למה לא מופיע לא בשס ולא ברמבם אי הנחת תפילין, משמע שאין חילוק וצריך להניח!!
מאחר והרב היה קרוב מאוד למארי אז אני שואל..

שו"ת |

לק"י ה כ' ניסן תשע"ח
כבוד הרה״ג רצון ערוסי שליט״א
שלום כנהר
1) השתכללו והשתרשו פארקי שעשועים וכדומה ויש מביאים בהם ילדים קטנים, ויש גם גדולים, מבדרים על מתקנים, רואים מראות, וכו'.
בחולו שלמועד האם הדברים בכלל המבזה את המועדות וכפי שכתב מארי בפ״ג הלכות תשובה (הל׳ כה ציון סב) ״שביזוי המועדים אינו חלול יו״ט או חוה״מ בעשיית מלאכות האסורות בהן, אלא כל שאינו מכבד את המועד באכילה ושתיה ומלבוש נאה ועסק התורה נקרא מבזה את המועד, אחד יו״ט ואחד חוה״מ.״

שו"ת |

שלום הרב .
האם נהוג להעלות קטן לתורה בחול המועד?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪