דילוג לתוכן העיקרי

פרסום דירה למכירה בחול המועד

אדם שיש לו דירה למכירה שפירסם אותה לפני החג ,ומעוניין להמשיך בהליך מכירתה גם בחול המועד , להתקשר לקונים או לפרסם את הדירה למכירה ברשת

א. האם מותר למכור בית בחול המועד כיון שאולי יש קונים בשוק שילכו למקום אחר והוי כדבר האבד . 

ושתי שאלות משנה:

 ב. האם דווקא מעשה פעולה   של עבודה נאסר אבל כמו כאן שענינו מכירת דירה שזה  דיבור או פרסום ברשת דרך המחשב ושיווק בעל פה לא נאסר ?

ג. במקרה דנן של ימי הקורונה שהמוכר חושש לאבד קונים ולהחמרת המצב בשוק הנדל"ן ויתכן שכל יום חשוב, האם זה נחשב כדבר האבד?

 

הלכות שבת ויום טוב על פי משנתו ההלכתית של הרב יוסף קאפח

"עד כמה חשוב העיסוק בהלכותיו של הרמב"ם עם הבחנותיו והגדרותיו המופלאות, ועד כמה חשובה ההקפדה הגדולה שטרח עליה בין חיוב, פטור והיתר שמסייעת לניתוח נכון של כל מקרה. בספר זה השתדלנו לשמור על הבחנות אלו אולם מתוך מטרתו לרכז כל נושא ותחום לעצמו, כשמרוכזים בו כל האיסורים שיש להישמר מפניהם (כפי שלדוגמה, רוכזו כל ההלכות הקשורות לסעודה בפרק אחד), לא ניתן היה לאמץ את המבנה של הרמב״ם שהקפיד להקדים כבר בפרק השני את הזהירות היתרה שיש לקיים מפני סכנת נפשות, ועמל להפריד את הפרקים העוסקים במלאכות התורה (ח-יד) מהפרקים שעוסקים בסייגים שהוסיפו חכמינו לאיסורי שבת (כא-כה). אולם בצד המעשי ישנו יתרון שימושי ללומד ולשם כך נועדה העבודה שנעשתה, לסייע לכל אדם לשמור על מסקנות הלימוד שעלו מתוך הדיונים ההלכתיים הרבים בצורתם המדוייקת." (מתוך הקדמת הרב המחבר)

לצפייה במפתח הספר דבר המחבר ודוגמא לחצו כאן
הספר הוקדש לזכרם של הרב רזיאל שבח הי"ד והרב איתמר בן גל הי"ד.

טיולים ועבודה בחול המועד

לכבוד הרב רצון ערוסי
ידוע שחול המועד אסור במלאכה (למעט הדברים שהותרו) על מנת שיהיה האדם פנוי לעסוק בלימוד תורה, נכון הדבר שגם יש למעט בטיולים בחול המועד מאותה הסיבה, נשאלת השאלה האם אשה שפטורה מלימוד תורה ופטורה מישיבה בסוכה יכולה לצאת לעבוד או לטייל הרבה בחול המועד ?

תודה

Subscribe to חוה"מ