דילוג לתוכן העיקרי

כבוד המועדים

לק"י ה כ' ניסן תשע"ח
כבוד הרה״ג רצון ערוסי שליט״א
שלום כנהר
1) השתכללו והשתרשו פארקי שעשועים וכדומה ויש מביאים בהם ילדים קטנים, ויש גם גדולים, מבדרים על מתקנים, רואים מראות, וכו'.
בחולו שלמועד האם הדברים בכלל המבזה את המועדות וכפי שכתב מארי בפ״ג הלכות תשובה (הל׳ כה ציון סב) ״שביזוי המועדים אינו חלול יו״ט או חוה״מ בעשיית מלאכות האסורות בהן, אלא כל שאינו מכבד את המועד באכילה ושתיה ומלבוש נאה ועסק התורה נקרא מבזה את המועד, אחד יו״ט ואחד חוה״מ.״

גילוח בחול המועד לתימנים

שלום כבוד הרב

1. אני שם לב במיוחד בבתי הכנסת התימנים שרובם מתגלחים בחול המועד האם היה איזשהו מנהג בתימן לגבי גילוח בחול המועד .

2. אני לא מצליח להבין את הטעם של איסור גילוח בחול המועד שלא יכנס מנוול לחג אם בסופו של דבר לחג שני אנו מגיעים מנוולים לחג בשל האיסור .

Subscribe to חוה"מ