דילוג לתוכן העיקרי

בראשי חודשים ובחולו של המועד, האם סדר היום קודם לתפילת מוסף?

תוכן

כיצד מתייחסים חכמי ישראל לריבוי אמירת "קדיש" בתפילה?

מה עדיף, אם כן, לנקוט במנהג שסדר היום קודם למוסף תוך אמירה נוספת של קדיש?

כיצד יסבירו המקדימים סדר היום לתפילת מוסף כאשר מזמור היום (ר"ח) נאמר לאחר מוסף?

האם מותר בחולו של המועד לסיים כתיבת ס"ת ולהכניסו בקולות ושירה לבית הכנסת?

תוכן

באילו תנאים ניתן להתיר סיום כתיבת ס"ת בחולו של המועד?

"אין מערבין שמחה בשמחה", האם בדווקא או שלמרות שמחת החג תותר כל שמחה שיש בה קידוש השם?

לדעת הרמב"ם, מהו המתכון לשמחת החג שכל יהודי מצווה בו שכל שמחה שתדחוק אותו תהיה אסורה?

Subscribe to חוה"מ