דילוג לתוכן העיקרי

שותפים - ממונות

שותפים שנקלעו לסכסוך, פנו לביה"ד, התקיימו דיונים בהם ביקשו הצדדים בין היתר לפרק את השותפות בדרך של גוד או איגוד, לאחר מתן הפס"ד הסופי שב בו אחד הצדדים שנענו כל דרישותיו והחליט שלא לקיים את הפס"ד.

הלה פנה לביהמ"ש לבטל את פסק הבוררות, לאחר דין ודברים החליט ביהמ"ש כי הסכסוך יופנה לבי"ד אחר.

האם ברגע שניתן פס"ד מביה"ד הקודם, פקעה השותפות שבין הצדדים ומכאן ולהבא המסרב לציית דינא הינו רק בעל חוב המחוייב לשאת בנזקים שהינו יוצר מדינא דגרמי?

לווה שהפקיד סכום חובו לחש' הבנק של המלווה, מי מהם סופג ההפסד אם פקיד הבנק מעל ונסתלק עם הכסף?

תוכן

כאשר פקיד הבנק אינו יהודי, האם יש דיני שליחות בגוי גם לדיני ממונות?
באילו נסיבות יהיה בעל החנות פטור מאחריות למוצר שמכר למרות ששלח אותו ביד בנו הקטן של השולח?
כאשר ללווה היתה אופציה להפקיד בחש' המלווה או להעביר אליו ישירות, מי מהם זכאי להנחה בעמלות הבנק שאליו הופקד סכום החוב?

תגיות
Subscribe to שותפות