דילוג לתוכן העיקרי

הלכות קרית שמע ודברים שבקדושה

בס"ד

כבוד הרב רצון ערוסי יצ"ו, שלום וברכה!

ילמדנו רבנו, בדין טיטולים חדשים לעניין אמירת דברים שבקדושה (כגון קרית שמע).
היש צורך להרחיק מהם כנדרש בהלכה, לפי דעת הרמב"ם ומארי?
מהו טעם הדין? האם טעם ההרחקה נובע מדין ה"שם" המאוס או מעצם השימוש, ואז יש צורך להרחיק רק מטיטול בו נעשה שימוש?

נפק"מ לעניין מוהלים המשעינים לא פעם את התינוק על מעט טיטולים חדשים ע"מ להגביהו במילתו (את המשומשים משליכים הרחק כנדרש...)

היש לדמותם לעביט של מי רגלים?

יברכך ה' בכל מילי דמיטב.

אראל עודד.

נידה

שלום מארי רצון אשתי מניקה בדקה בעד ומצאתו טהור אני בדקתי ומצאתי עליו כ טיפת דם כהה מאד ומצד אחר גם קו משוך גם כהה מאד. לפני חודש גם מצאתי על עדי קצת דימום כהה כגוון זה מדמום מכה שלאשתי שהית באותו מקום האם גם בפעם אפשר לתלות במכה. אשתי בדקה עוד פעם ומצאתו טהור

Subscribe to קדושה