דילוג לתוכן העיקרי

שימוש בשבת באמצעים אלקטרוניים וחשמליים חלק ב

השימוש בשבת באמצעים אלקטרוניים וחשמליים כגון: דלת עם חיישנים, מד מים, עגלת נכים, תריסים חשמליים, מקררים עם חיישנים וכל כיוצא בזה
הרמב"ם הלכות שבת

שימוש בשבת באמצעים אלקטרוניים וחשמליים חלק א - דיני כוחו וכח כוחו בשבת

השימוש בשבת באמצעים אלקטרוניים וחשמליים כגון: דלת עם חיישנים, מד מים, עגלת נכים, תריסים חשמליים, מקררים עם חיישנים וכל כיוצא בזה
הרמב"ם הלכות שבת

לחצו כאן לסיכום סדרת השיעורים בנושא

כיצד ראוי לנהוג במקרים שעירוב שבת נפסל חלק ב

התנהלות מותרת כאשר נקרע העירוב. כיצד יש להתנהל עם עגלת נכים, פרוטזה, עגלת תינוקות, כיסוי לכובע וכדומה.

מקורות:  גמרא מסכת שבת. הלכה - רמב״ם, הלכות שבת.

Subscribe to כולל יום השישי