דילוג לתוכן העיקרי

נשות ישראל בראש השנה בצל הקורונה

1 האם השנה הגבאים צריכים להשתדל לדאוג לנשים למקום בביהכנ"ס?

2 מה הנחייה לחג בנושא תפילה עזרת נשים - מה עדיף ?

האם לבטל גברים ולהשאיר עזרת נשים או לבטל עזרת נשים ולתת לעוד גברים אפשרות להתפלל?

 

טבילת נשים בימי שישי

למה הנשים שצריכות  לטבול בימי  שישי צריכות לטבול במקווה קר ?במיוחד בימי הצינה והקור. 

 ב:   האם זאת בגלל גזרת מרחצאות שחכמים אסרו להתרחץ ביום שבת במים חמים ?

 ג :האם כללו חז״ל בגזרת מרחצאות גם טבילה במים חמים?

 

Subscribe to נשים