דיני ממונות

שלום עליכם מארי,
1. האם בהבדלה המונית כל השומעים צריכים להנות מאור הנר(ע"י ראיית האצבעות לאורו..), או שמספיק שהמבדיל יהנה מאורו?

2. "שור של ישראל שנגח לשור של נכרי - פטור(ב"ק פ"ד מ"ג),
עפ"י פירוש רבינו, לא נבדיל בין גוי שלם(שכל ומידות) לסתם גוי כי אי אפשר למדוד דבר זה אז הולכים לפי הרוב?

שו"ת |

אודות בית הדין לדיני ממונות

בית הדין לממונות בראשותו של הרה"ג רצון ערוסי שליט"א רב העיר קריית אונו וחבר מועצת הרה"ר לישראל.
לחצו כאן להורדת שטר בוררות המסמיך את בית הדין לדון בפנייתכם בכפוף לחוק הבוררות

ניתן לפנות לבית הדין, בציון פרטי הצדדים המלאים והמדויקים:

· דואר אלקטרוני: bdmamonot@gmail.com
· פקס: 1533-5351119

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪