דיני ממונות

אדם [בע"ה ] סגר חוזה קבלני עם גנן על עבודות גינון, יש מפרט, והתמורה גלובלית.
באמצע התהליך החליט בע"ה להפסיק את העבודה, ללא טענות כנגד הקבלן. [כנראה מסיבות היתיעלות]
הגנן דורש שיפוצה על כך.

שו"ת |

אודות בית הדין לדיני ממונות

בית הדין לממונות בראשותו של הרה"ג רצון ערוסי שליט"א רב העיר קריית אונו וחבר מועצת הרה"ר לישראל.
לחצו כאן להורדת שטר בוררות המסמיך את בית הדין לדון בפנייתכם בכפוף לחוק הבוררות

ניתן לפנות לבית הדין, בציון פרטי הצדדים המלאים והמדויקים:

· דואר אלקטרוני: bdmamonot@gmail.com
· פקס: 1533-5351119

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪