דילוג לתוכן העיקרי

הבדלה ושור שנגח גוי

שלום עליכם מארי,
1. האם בהבדלה המונית כל השומעים צריכים להנות מאור הנר(ע"י ראיית האצבעות לאורו..), או שמספיק שהמבדיל יהנה מאורו?

2. "שור של ישראל שנגח לשור של נכרי - פטור(ב"ק פ"ד מ"ג),
עפ"י פירוש רבינו, לא נבדיל בין גוי שלם(שכל ומידות) לסתם גוי כי אי אפשר למדוד דבר זה אז הולכים לפי הרוב?

Subscribe to דיני ממונות