דילוג לתוכן העיקרי

שאלות בהלכה עפ"י מנהג תימן

א.האים אומרים ״ברכי נפשי" בר״ח שחל בערב שבת ומדוע.
ב.האים לא אומרים ״והוא רחום״ בערבית של חול במידה ואין תחנון בשחרית ומדוע.
ג.האים נשים אומרות הגומל ומדוע.
ד.האים אומרים ״תיקון פורים״ באמצע ״נישמת כל חי״ בשחרית ומדוע.

Subscribe to מנהגי עדות