מנהגי עדות

שלום רב!
אותי למדו באז שהייתי ילד ששמים יד ימין על העיניים בזמן קרית שמע, וחבר שלי אמר לי שיש לו חבר רמבמיסט שקורא קרית שמע בלא יד על העיניים, ואכן בדקתי את זה וראיתי שהרמב"ם לא מזכיר הנחנת היד על העיניים.
א. האם באמת לפי רבנו לא צריך לשים יד על העיניים בקרית שמע?
ב. האם כך גם היה מנהג תימן שלא לשים יד בקרית שמע?
תודה רבה!

שו"ת |

שלום לכבוד מו"ר
א. האם נהגו בתימן לקבור את הערלה בעפר לאחר הברית? מעבר לנתינת הערלה בכלי עם עפר בזמן הברית.
ב. האם ידוע לכבוד הרב איך מורי זצ"ל היה נוהג בבריתות בהן היה מוהל. האם נתן את הערלה בכלי עם עפר? האם לאחר הברית היה קובר את הערלה באדמה?
רועי

שו"ת |

שלום הרב.
מהו נוסח התפילה של הדרדעים? באיזה סידור הם משתמשים?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪