דילוג לתוכן העיקרי

סוכה

לכבוד הגאון הרב שליט"א,
שלום. הרב אמר בשיעור (https://www.net-sah.org/index.php/audio/18922) כי סוכה שעשויה ע"י פועלים נכריים כשרה, כדין סוכת גנב"ך. לכאורה אין הראיה מספקת, כי שם מדובר על סוכה שהנכרי עשה לעצמו להגן ועל כן הסוכה עשויה לשם צל. אבל אם הפועל הנכרי עושה סוכה רק משום שכך צוו לו ואינו יודע כלום מטעם הדבר, א"כ הרי לא התכוון לשם צל. האם בכ"ז יש להכשיר את הסוכה הזה?
תודה רבה

שאלות סוכות תשפ"א - המשך

1 האם מותר לבנות סוכה בקומה ראשונה של קטע בבנין המשמש מסתור כביסה בבנין גבוה כך שהסכך נמצא מעל קומה ראשונה אבל הקירות ממשיכות לאורך כל הבנין עד קומה 8 או 9 (ומשמש את שאר הקומות כאזור של מסתור כביסה סגור מ-4 צדדים ופתוח מלמעלה. אם מותר, האם כביסה שנתלית מעל תפסול את הסוכה?

2 האם ראוי לישראלי בכלל ולבן עדת תימן בפרט לקבל על עצמו לפסוק על פי שיטת רבינו בכל הדינים גם כאשר אין זה כמנהג אבותיו לגמרי? לדוגמא לבן עדת תימן כזה שירצה לברך ברכות השחר רק אם נתחייב בהן.

3 מה דעת כבוד הרב לגבי מה יש לנהוג במצוות תפילין בחול המועד? האם ראוי שלא בפרהסיא להניח?

סוכות תשפ"א שאלות מהקבלת פני רב חוה"מ סוכות - המשך

1 תבנית מתפרקת לעוגה. התחתית מזכוכית  וניתן להרכיב אותה כאשר לא משנה איזה צד הוא הפנים ואיזה צד הוא החוץ.   אפיתי בה עוגה כשהתבנית מונחת על רשת התנור-המשמשת לתבניות בשריות וחלביות.. האם יש בעיה לאפות בה שוב אם אני לא יודעת על איזה צד הנחתי את תבנית העוגה שנגעה ברשת?

2 אם ישנו שיעור זמן שאם שהה זמן זה אחרי הנטילה ולא התחיל  בברכת המזון חייב ליטול שוב לפני שיברך ומהו זה שכתוב תיכף לנטילה ברכה? והאם ראוי ליטול מים אחרונים מכלי? שהרי רבנו השתמש במילה נטילה בנוגע למים אחרונים בדיוק כמו במים ראשונים ועוד שרבנו אברהם בן הרמב"ם אמר לעשות כן מפאת חשיבות ברכת המזון כמו תפילה.

מספר שאלות בהמשך להקבלת פני רב

לכבוד הרב שלום וברכה!
שאלה ראשונה בנוגע לברכת הלולב:
במהלך השיעור הרב הזכיר שכדי להמנע מלהתחייב בברכה על הלולב, יש להפוך את האתרוגים, כך שנברך בסמוך לעשיה.
הוקשה לי הדבר מדברי רבינו, ברכות יא,טו: "נטל את הלולב - מברך על נטילת לולב. שכיון שהגביהו יצא ידי חובתו... ומכאן אתה למד, שהמברך אחר שעשה בלא ברכה, מברך על העשיה".
לכאורה מדברים אלו, נראה שאין צורך להמנע מלצאת ידי חובת נטילת לולב עד סמוך לעשיה, שהרי עצם הברכה בנוסח שלנו, מורה שכבר יצאנו ידי חובה.

ברכת לישב בסוכה

שלום כבוד הרב,
2 שאלות בענין חיוב ברכת לישב בסוכה

א) האם אדם שנכנס לסוכה כדי לשהות בסוכה ולא לישב צריך לברך? האם יהיה הבדל אם הוא נכנס לשם לזמן ממושך בעמידה סתמית ללא כל פעולה מיוחדת ? האם יהיה הבדל כאשר נכנס לעשית פעולות כגון אכילה או קריאה בעמידה?

ב) ערב יו"ט ראשון של חג סוכות התארחתי אצל ספרדים שהתפללו בסוכה שעל יד בית הכנסת, האם היה עלי לברך בסוכה זו 'לישב בסוכה' לאחר שהחשיך היום ונכנס החג או לחכות ולהסמיכה לברכת 'שהחיינו' בסוכה בבית? או לברך גם וגם?

תודה רבה וחג שמח:)

Subscribe to סוכות