תפילה

בהכרזת החודש שאומרים בשבת שלפני ראש חודש, האם מנהג יהדות תימן להזכיר "ולגשמים בעיתם" גם בחודשי הקיץ?

שו"ת |

(אני שואל בשם חבר. וכך כתב:)

שו"ת |

לק"י
שלום וברכה!
א. לרבנו צריך חציצה בין הלב לערווה בתפילה או מספיק רק כיסוי הערווה?
ב. האם בגדים התחתונים עם גומי או מכנסיים עם גומי נחשבים חציצה?
תודה רבה!

שו"ת |

שלום לכבוד הרב,
אביא בן 95, בן העדה התימנית,, כל ימיו עבד את ה', ביה"כ היה מקום מושבו הקבוע. לאחרונה התדרדר מצבו ואינו שולט על צרכיו, יש לו עובדת זרה. הבעיה: אבי מתעקש ללכת לביה"כ למרות מצבו. מבחינת ההלכה אסור לו להכנס במצב כזה, מבחינתי אני מחוייבת לעשות את רצונו. יש לציין:
א. דברנו על ליבו (הרבה מאוד פעמים) ואמרנו לו שאסור לו להכנס לביה"כ במצב כזה, קשה לו לקבל זאת והוא מתעקש ללכת, שכן הוא אומר שאין חייו חיים לולא ביה"כ.
ב. ניסינו לדאוג להחליף לו לפני ההגעה לביה"כ, אך ללא שליטה... שאלתי - האם מותר לי לאסור עליו ללכת ובעצם לא לקחת אותו (הוא תלוי בנו)?
תודה

שו"ת |

לכת"ר הרה"ג רצון ערוסי שלומות כנהר, בתשובות כת"ר, מצאתי שאם מנין מתאחר מהנץ, אולם לא אחרי שלוש שעות, יש לקרוא ק"ש בלא הברכות סמוך לנץ ולאחר מכן להתפלל במנין כרגיל (שם לומר ק"ש עם הברכות). כיצד הדבר מתישב עם שמע א, ה : "כשהקורא קורא קרית שמע, מברך לפניה ולאחריה–ביום, מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה ובלילה, מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה." שתי קושיות עולות אצלי :
1) במקרה הנ"ל בבוקר קראנו ק"ש בלי ברכות

שו"ת |

שלום לרב האם שליח ציבור שפותח ומברך המהולל בשחרית חייב להיות זה שאומר ישתבח? מה דעת מהריץ? מה דעת הרמב"ם אשמח אם הרב יפנה אותי למקורות
תודה

שו"ת |

שלום עליך מו"ר בעניין תקנת הרמב"ם לתפילה אחת בקול רם, ללא חזרת הש"ץ. במציאות בימינו שרואים אנו שרבים מן המתפללים, אינם מרוכזים בתפילה, ולא רק שאינם עומדים בחזרת הש"ץ כדרך שעומדים בתפילת הלחש אלא מסתובבים ומתעסקים בדברים שונים ומשונים, מי בעלון מזדמן ומי בספר כזה או אחר, מי בדיבורים עם חברו ומי במכשיר הטלפון ועוד כנ"ל... (וגם לסוברים שניתן לשבת בחזרה, הדבר לא מפחית את המתואר, ונראה שאף מגביר...) האם אין זה שיקול מכריע מתוך יתר השיקולים לחזור לתקנת הרמב"ם? יש לומר, שאת המציאות העגומה המתוארת ראיתי במספר בתי כנסת, מגוון ציבורים ועדות, זרמים שונים, ישיבות...

שו"ת |

לפי ההלכה אסור להכניס ספרי קודש לבית הכסא מה עם אפליקציות שיש לנו על גבי הטלפונים של סידורים, משניות, הרמב"ם ועוד. האם מותר לנו להכנס עם הטלפונים למקום זה

שו"ת |

שלום עליך מו"ר, ראיתי בכמה מקומות לאחר לימוד, וכן שמעתי שגם בבית מדרשך, לאחר הלכה יומית, אומרים "רבי חנניא..." ולאחר מכן אומרים קדיש דעתיד. שאלתי היא, מדוע אנו נצרכים למשנה זו, הרי אם עסקנו בתורה שבע"פ עשרה גוברין כבר הוצרכנו לאמירת קדיש דעתיד, ואין צורך לאמירת משנה זו, לכאורה. אם כן, מה עניין אמירתה?
תודה רבה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪
קובץ מאמרים ומחקרים ייחודי
מחיר: 
60.00₪