דילוג לתוכן העיקרי

שקר לאשה

שלום וברכה.
בגמ' בעירובין ק,ב מסופר שצריך ללמוד ד''א מתרנגול, שאומר לאשתו "אקנה לך בגד יקר", אך אח''כ אומר שאין לו כסף. ואינו מקיים הבטחתו.
ושאלתי היא, היאך הותר להבטיח הבטחות שוא (שקר)? האם הרמב"ם יסכים לזה?
ברוכים תהיו

שבע ברכות ושבת חתן

שלום לכבוד הרב.
זכיתי לשרת ובו זמנית להתחתן. מועד החתונה שלי הוא בזמן שסובב סביב תקופה מאד חשובה בשירות שלי. ברצוני לדעת האם זו חובה הלכתית לקיים שבע ברכות. אם כן האם יש אפשרות לקצר את שבעת הימים? והאם שבת חתן גם היא חובה הלכתית ואם כן האם יש אפשרות.לקיימה בשבת אחרת?

ספר הלכה לאישה **

שלום מורי,

התכוונתי בשאלתי הקודמת גם לספר הלכה יותר מקיף לאישה גם בנושאים נוספים כמו כשרות וכד', האם יצא ספר שכזה או ייצא בעתיד?
ובהתייחס לתשובה שכתבת לי, כיצד עליה לבחור או להעדיף בין הלכות שאמי-ספרו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל לבין טהרת משה-הרב צפניה הי"ו- עפ"י פסקי הרמב"ם. מהו השיקול העומד לנגד עיניה?
ועוד, האם לאחר שהאישה נישאת היא חייבת לנהוג כפי מסורת הבעל או שמא אינה חייבת. והאם גם אז יש חילוק בין דיני טהרה הקשורים אליה לבין שאר ההלכות.

בתודה והערכה.

טבעת בטקס הנישואין

מה מקור המנהג הנוכחי לתת טבעת לכלה? האם מדובר בחיקוי מנהג הנוצרים שהרי בציבור הדתי לאומי, למשל, מאוד מקובל שגם החתן מקבל טבעת מידי הכלה. בדיוק כנהוג אצל הנוצרים.
האם באמת אסור שנער יתן מתנה לנערה או להיפך מחשש ספק קידושין למרות שאין ספק שמבחינת שניהם היה מדובר בסתם מתנה?

ספר הלכה לאישה

שלום מורי,
רציתי לשאול את הרב בעניין ספר הלכה לבחורה צעירה מעדתנו, באיזה ספרים עפ"י פסקי הרמב"ם יכולה היא ללמוד בקצרה ובהבנה
בעניינים הנוגעים אל בת ישראל שצריכה היא לדעת?

מכיר אני את הדרך הקצרה והקולעת ללימוד ההלכה, איני רוצה שיהיה קשה עליה הלימוד בגלל שלל הדעות והמנהגים אלא בדרך ישרה וקלה.
הבחורה רוצה ללמוד ולדעת ואני ממש רוצה שתהיה לה חוויה טובה מלימוד ההלכה ולא ח"ו לטורח ולמעמסה.

Subscribe to נישואין